Soome-Ugri Rahvaste
Infokeskuse pressiteade

11. 04. 2001

Pressiteated 2001

Marimaa võimud tahavad sõltumatut soome-ugri ajalehte peavarjuta jätta

Marimaa Vabariigi Riigivaraministeerium nõuab V. Kolumbi nimeliselt muuseumkeskuselt riigile kuuluvate ruumide vabastamist 13. aprilliks, põhjendades seda esiteks lepingus välistatud allrendiga soome-ugri ajalehele Kudo+Kodu ja teiseks üürivõlaga. Oma vastuses, mille koopia on saadetud ka Marimaa prokurörile, lükkab keskuse direktor ja ajalehe peatoimetaja Vladimir Kozlov (Laid Šemjer) mõlemad väited ümber: võlga pole ning ajalehe väljaandmine on osa keskuse tegevusest. Allrendist ei saa juttugi olla, sest leht ei ole omaette juriidiline isik.

Veel kirjutab Laid Šemjer: “Oleme veendunud, et riigiorganite tegevus muuseumkeskuse vastu on seotud teravate materjalide avaldamisega ajalehes Kudo+Kodu ja kujutab endast katset takistada Kudo+Kodu päeva korraldamist Moskvas 18. aprillil.”

1999. aastast Kolumbi keskuse väljaandel ilmuvas vene- ja inglisekeelses ajalehes Kudo+Kodu avaldatakse artikleid ja sõnumeid soomeugrilaste kultuurist ja probleemidest nii Venemaal kui mujal. Ühtlasi on ta üks vähestest võimudest sõltumatuist väljaandeist Marimaal. Kõik marikeelsed lehed on vabariigi valitsuse kontrolli all. Leht on võitnud Sorose grandi interneti-versiooni tegemiseks.

Peatoimetaja Vladimir Kozlov on ühtlasi eesti kirjanduse tõlkija mari keelde ning sai käesoleval aastal Maarjamaa Risti kavaleriks. Varem on ta töötanud Mari raadios, kirjandusajakirjas Ontšõko ja noortelehes Kugarnja, mille ühe numbri on Mari võimud omaniku õigusega arestinud. Kugarnja peatoimetajana oli tal korduvalt probleeme seoses võimudele mittemeelepäraste materjalide avaldamisega (nende hulgas olid ka tõlked Eesti ajakirjandusest). 1998. aastal asutas ta muuseum-infokeskuse mari kirjanduse klassiku Valentin Kolumbi pärandi säilitamiseks ja uurimiseks ning mari kirjanduse ja kultuuri edendamiseks.

Andres Heinapuu
infokeskuse juhataja
http://www.suri.ee