Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

7.04.2000

Pressiteated

1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004

Loe veel:

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress

 

Eesti taotleb soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi korraldamist Eestis

Täna toimus MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolek, kus valiti MTÜ Fenno-Ugria Asutusele uus juhatus ja revisjonikomisjon. Üldkoosolek otsustas ühehäälselt taotleda soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi korraldamist Eestis 2004. aastal.

Üldkoosolek viis MTÜ Fenno-Ugria Asutuse põhikirja sisse mõned muudatused nagu juhatuse ja revisjonikomisjoni volituste kehtivusaja määramine kaheks aastaks ning juhatuse liikmetele asendusliikmete valimine. Samuti lisati Fenno-Ugria põhikirja eesmärkidesse suhete edendamine eestlastega väljaspool Eestit.

Koosolek kinnitas Fenno-Ugria ning Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse 1999. aasta tegevusaruande, Fenno-Ugria 1999. aasta finantsaruande ning revisjonikomisjoni aruande. Senine MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus valiti tagasi täies koosseisus: esimehena jätkab Mart Meri, aseesimeheks valiti Tõnu Seilenthal ning teised juhatuse liikmed on Kaido Kama, Piret Suurväli, Toivo Sikka, Aivar Jürgenson ja Kristiina Ross. Kuni Kaido Kama ümbermaailmareisilt naasmiseni asendab teda juhatuses Igor Tõnurist, teised asendusliikmed on Kadi Raudalainen ja Madis Järv. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Vaike Sarv, teised liikmed on Mari Kadakas ja August Eelmäe, asendusliikmeks kinnitati Silvia Laul.

Üldkoosolek kinnitas ka MTÜ Fenno-Ugria Asutuse ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse 2000. aasta tegevuskava ja eelarve.

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolek otsustas taotleda soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi korraldamist aastal 2004 Eestis ja ühtlasi Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee peakorteri toomist Eestisse maailmakongressi ettevalmistusperioodiks, s.t 2001. a 1. jaanuarist alates.

Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
suri@suri.ee
http://www.suri.ee
tel 6449270