Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade

15.10.1999

Pressiteated

1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005

Loe veel:

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress

 

SOOME-UGRI RAHVASTE KONSULTATIIVKOMITEE ISTUNG LEIGOL

13. ja 14. oktoobril toimus Otepää kihelkonnas Leigo talus Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung. Istungil osales esmakordselt neenetsite esindaja, Venemaa Põhja Põlisrahvaste Assotsiatsiooni president Sergei Harjutshi. Puudusid ersade, mokshade ja udmurtide esindajad. Järgmisel koosolekul otsustati täpsustada konsultatiivkomitee strateegiat kolmes ÜRO põlisrahvaid puudutavas töörühmas. Peateemaks oli soomeugrilaste kolmas maailmakongress, mis toimub Helsingis Finlandia-talos 2000. aasta detsembri keskpaiku, kinnitati kongressi töörühmade temaatika. Kongressi üldteema on "Soome-ugri maailm III aastatuhandel".

Tegevus toimub lisaks plenaaristungitele ka töörühmades. Esimeses arutletakse inimõiguste ja põlisrahvaste õiguste ja nende omavahelise seotuse üle, samuti räägitakse demokraatliku otsustusprotsessi kujundamisest rahvuse kui subjekti sees. Teise töörühma teemaks on "Keel rahva olemasolu alustalana": seal kõneldakse nii emakeelse hariduse saavutamise õiguslikest ja poliitilistest eeldustest kui ka uurali keelte arendamistest nii, et nad vastaksid moodsa maailma nõuetele. Kolmandas töörühmas arutletakse soomeugrilastega asustatud alade arengu seost looduse ning rahva tervisega. Ökoloogiaprobleemid on olulised mitme uurali rahva traditsioonilise eluviisi ja kultuuri säilimise seisukohalt, ent mõjutavad otseselt ka soomeugrilaste tervist. Neljas töörühm moodustatakse meedia- ja infokanalite esindajatest ning selle kinnitatud teema on "Soome-ugri keelte ja kultuuride propageerimisstrateegia järgmisel sajandil". Propageerimine hõlmab nii soomeugri kultuuride tutvustamist teiste rahvaste seas kui ka omakeelse ja oma kultuurist lähtuva suhtlemise laiendamist soomeugri vähemusrahvuste eneste hulgas. Tähelepanu pööratakse ka meedia infosüsteemide võimalustele soome-ugri keelte ja kultuuride arendamisel. Lisaks toimub Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni V kongress.

Kinnitati ka konsultatiivkomitee tööplaan järgmiseks aastaks. 2000. aasta peasündmuseks on loomulikult uus maailmakongress, ent kavas on muudki: osalemine kolmes ÜRO töörühmas, konverents "Soome-ugri faktor tänapäeva maailmas" koostöös Venemaa Diplomaatiaakadeemiaga Joshkar-Olas 23.-24. märtsil, VIII soome-ugri rahvaste folkloorifestival juunis Szekesfehervaris (Ungaris). Järgmised konsultatiivkomitee istungid toimuvad 21.-22. märtsil Joshkar-Olas ja 10.-11. oktoobril Soomes.

Seoses Venemaa kahe ingerisoomlaste organisatsiooni konfliktiga arutati nende esindatust konsultatiivkomitees ning volitusi kongressi delegatsiooni moodustamiseks. Otsustati, et ingerisoomlaste esindus nii konsultatiivkomitees kui ka kongressil eeldab kõigi nende organisatsioonide konsensust. Konsultatiivkomitee volitas Eesti Ingerisoomlaste Liidu esimeest Toivo Kabaneni tegelema lepitustööga.
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium leidis veel enne istungi algust võimaluse tasuda Eesti liikmemaks (5000 USD), Vabariigi valitsus eraldas teisipäeval raha ka selle korraldamiseks.

Lugupidamisega,


Andres Heinapuu
infokeskuse juhataja
tel. +372-6449270,
fax +372-6448322
e-post: suri@suri.ee