uus postiloend

UGRIMUGRI

soomeugrilise teabe kiireks levitamiseks

Teretulnud on kõik soome-ugri maailma uudised, informatsioon Eestis ja mujal toimuvate ürituste kohta, mis puudutavad uurali keeli kõnelevaid rahvaid, ja nende koostööd-kontakte omavahel või teiste rahvastega; samuti kõik muu üldsoomeugriline teave; eelistatud on kõik, mis puudutab omariikluseta soome-ugri ja samojeedi rahvaid (saamid, liivlased, vadjalased, ingerlased, karjalased, vepslased, ersad, mokshad, marid, udmurdid, komid, mansid, handid, nganassaanid, eenetsid, neenetsid, sölkupid).

Postiloendi sihtgrupiks on Eesti ülikoolides õppivad omariikluseta soome-ugri ja samojeedi rahvaid esindavad üliõpilased ja kõik hõimurahvaste ning nende omavahelise koostöö vastu huvi tundvad inimesed.

Postiloendiga liitumiseks tuleb saata kiri aadressil

majordomo@lists.ut.ee

sisuga

subscribe ugrimugri

Postiloendisse endasse saab kirju saata aadressil

ugrimugri@lists.ut.ee

postiloendite kohta üldiselt vaadake:

http://lists.ut.ee

oHpuu

heinapuu@ut.ee