Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsioon

18. juunil 1990 Joshkar-Olas asutatud SURNA on soome-ugri ja samojeedi (uurali) rahvaste noorte- ja muude organisatsioonide ühendus. Tegemist pole sellesse kuuluvate organisatsioonide kõrgema organiga, vaid liikmesorganisatsioonide tööd koordineeriva katusorganisatsiooniga.

SURNA põhieesmärgid on kontaktide loomine ja koostöö korraldamine uurali rahvaste noorte vahel; uurali rahvaste poliitiliste, sotsiaalsete, majanduslike, rahvuslike ja teiste õiguste kaitsmine; uurali rahvaste traditsioonide, vaimsete ja kultuuriväärtuste kui maailmakultuuri ühe osa taaselustamine ja tutvustamine; uurali rahvaste assimileerimisprotsessi tõkestamine ja selle negatiivsete tagajärgede neutraliseerimine. Nende eesmärkide saavutamiseks aitab SURNA liikmesorganisatsioonidel täita nende programme, osutab kaasabi uurali rahvaste noorteorganisatsioonide, -ühenduste ja -liitude loomisele, teeb koostööd riiklike struktuuride ja teiste organisatsioonidega, toetab andekaid noori ja võimekaid lapsi.

SURNA on tegelikult ainuke organisatsioon, mis koordineerib soome-ugri noorte koostööd ning tema tegevusel on märkimisväärne mõju Venemaa soome-ugri vabariikide noorsoopoliitikale. SURNA tegevusele avaldati korduvalt tunnustust 1996. aastal Budapestis toimunud II ülemaailmsel soome-ugri rahvaste kongressil.

SURNA on esindatud vaatlejana Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitees ning juhib selle noorsootöö sektorit, SURNA on ka Esindamata Rahvaste Organisatsiooni (ERO) vaatlejaliige.

loe veel

SURNA lehekülg soome keeles

SURNA viies kongress