Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 20.02.2006

FENNO-UGRIA HÕIMUKLUBIS esineb kolmapäeval, 22. veebruaril algusega kell 17
kirjanik Arvo Valton, kes räägib teemal “Ilukirjandus kui šovinismile
vastuhaku võimalus uurali rahvastel”.

Olukorras, kus Venemaa väikerahvastelt on võetud omakeelne haridus, kus
praktiliselt kogu teave on kättesaadav vaid vene keeles, on ilukirjandus
viimane võimalus vaimseks vastuhakuks ja oma keele säilitamiseks.

Seepärast on ka uurali rahvastel, kellele rahvuslik alalhoid veel tähtis,
ilukirjandusel märksa olulisem koht rahva vaimuelus kui seda meil või
kustahes Läänes. See on eriti kirkalt avaldunud nendel rahvastel eelmise
sajandi 20-ndatel aastatel ja praegu, mil tugevama eneseteadvusega rahvastel
tuleb aina juurde emakeeles kirjutavaid autoreid. Ja seda olukorras, kus
kirjandus jõuab halvasti lugejateni, kus neilt on venekeelse hariduse tõttu
isegi võetud ära harjumus oma emakeeles lugeda.

Sellel suurel huvil luua omakeelset kirjandust on ilmselgelt olemas peale
tavalise autorikeskse eneseväljenduse ka trotsi ja rahvusliku eneseteostuse
missioon. Iga oma emakeeles loodud tekst on varjatult ka vastuhakk
impeeriumi ümberrahvastamise sundusele. Iga kirjanik on neile rahvastele
oluline, igatahes märksa olulisem kui rahvaste puhul, kelle keelt veel miski
eriti ei ohusta.

Seetõttu on mistahes tähelepanu nende kirjandusloomingule kaude nende
iseolemise ja oma kultuuri säilitamise toetamine.

Niisiis on nende kirjanike eesti keelde tõlgitud luule- ja proosaraamatud
vajalikud mitte üksi eesti lugejale sugulasrahvaste hingeelu, püüdluste ja
lootuste, probleemide ja valude tutvustamiseks, vaid ka nende kirjanduste
prestiiži tõstmiseks ning need aitavad kindlasti kaasa ka sugulastunnete
kinnistamisele.

Esitletakse järgmisi udmurdi, komi ja neenetsi keelest tõlgitud raamatuid:

„HÕBEPAAT“ – UDMURDI LUULE ANTOLOOGIA
Koostanud ja tõlkinud Nadja Ptšelovodova ja Arvo Valton.

Ivan Kuratov „POLEKS KURBUST, POLEKS RÕÕMU“
Komi esiluuletaja, komi kirjanduse rajaja ning suurimaks peetava klassiku
(1839-1875) luulekogu.
Koostanud ja eesti keelde tõlkinud Arvo Valton.

Ašaltši Oki „MU KULLERKUPUD“
Udmurdi suure klassiku, poetess Ašaltši (1898-1973) kogu luulelooming
eestikeelses tõlkes. Tõlkinud Arvo Valton.

Prokopi Javtõsõi „TUNDRA ELANIK NENTSIKO“
Suure neenetsi klassiku (1933-2005) proosa- ja luuleraamat.
Tõlkinud Arvo Valton.

Sama raamat on Eestis välja antud ka neenetsikeelsena – kingituseks neenetsi
koolidele ja raamatukogudele.

Hõimuklubi toimub Tallinnas, Roosikrantsi 6, Eesti Keele Instituudi III
korruse saalis.

Hõimuklubi üritusi toetab Tallinna linn, keda siinkohal täname!

Fenno-Ugria Asutus
Kontakt: 6445119 (Eha Viluoja, Jaak Prozes), fu@eki.ee
http://www.suri.ee