Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 20.03.2006


MERESAAMIDEST SOOME UURIJA PILGU LÄBI
Kolmapäeval, 22. märtsil algusega kell 17 peab Tartu Ülikooli soome keele ja kultuuri külalislektor Janne Saarikivi Fenno-Ugria Hõimuklubis (Tallinnas, Roosikrantsi 6, Eesti Keele Instituudi III korruse saalis) fotodega illustreeritud ettekande “Meresaamid, nende eluviisid ja kohanimed”.

Janne Saarikivi:

"Saamid on soome-ugri rahvastest kõige põhjapoolsemad. Tavaliselt on saamid tuntud kui põhjapõdrakasvatajad, kuigi saamide kultuur on väga mitmekesine. Kokku on saami keeli kümme ja saamide eluviis on Põhja-Fennoskandia erinevates osades väga varieeruv.

Üheks kõige omapärasemaks saamide rühmaks on meresaamid, kes elavad Jäämere kallastel. Praegu on meresaamide asuala ebaühtlane ja põhjasaami keele meresaami murrak on säilinud ainult mõnes külas, mis asuvad üksteisest väga kaugel. Rääkijaid on umbes 600–800 ja keele seis on vilets: ainult vanem põlvkond räägib meresaami murdeid (kuigi põhjapõdrakasvatajate-saamide murded on väga jätkusuutlikud).

Meresaamide kultuur on norralastest ja soomlastest naabritega üsna sarnane: nad ei ole kunagi olnud põhjapõdrakasvatajad, nad on elanud külades ja tegelnud kala- ja mereloomade püügi ja vähemal määral ka loomapidamisega.

Loeng tutvustab aastal 2005 tehtud välitööreisi tulemusi, mille vältel ettekandja koos Oulu ülikooli uurija Ante Aikioga püüdis saada ülevaadet põhjasaami keele meresaami murde seisust Goavkejohka – Muorrali (Kokelva – Snöfjordi) ümbruses. Reisi ajal koguti siiani väga vähe uuritud meresaamide kohanimesid, milles peegelduvad hästi selle etnilise rühma põhjapõdrakasvatajatest erinevad eluviisid. Samuti koguti meresaami murde mereloodusega seotuid sõnu, mis on ilma vasteteta teistes soome-ugri keeltes ja isegi teistes saami murretes. Sellise sõnakihi olemasolu lubab järeldada, et saamid on Põhja-Fennoskandia mererannikul sulanud ühte väljasurnud paleoeuroopa rahvastega."


Sissepääs Hõimuklubisse on vaba, kõik huvilised on oodatud.

Hõimuklubi üritusi toetab Tallinna linn, keda siinkohal täname!

Fenno-Ugria Asutus


http://www.suri.ee