Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 10.10.2005

 

MULJEID X FENNOUGRISTIDE  KONGRESSILT JOŠKAR-OLAS

Hõimupäevade raames toimub 12. oktoobril algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6, Eesti Keele Instituudi III saalis Fenno-Ugria Hõimuklubi ja Emakeele Seltsi koostöös kõnekoosolek, kus jagatakse muljeid käesoleva aasta augustis Marimaa pealinnas Joškar-Olas toimunud fennougristide X kongressilt.

Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee koordinaator Andres Heinapuu kõneleb teemal “Kes politiseeris Joškar-Ola kongressi?”

Keeleteadlased Eesti Keele Instituudist Helmi Neetar ja Vilja Oja jagavad tähelepanekuid kongressi teaduspoolelt.

Esimene fennougristide kongress toimus 1960. a. Budapestis, järgnesid Helsinki (1965), Tallinn (1970), Budapest (1975), Turku (1980), Sõktõvkar (1985), Debrecen (1990), Jyväskylä (1995), Tartu (2000). Erinevalt eelmistest ei viibinud juubelikongressil Joškar-Olas selle president, mari keeleteadlane Juri Anduganov – 6. juulil 2005 oli ta hukkunud autoavariis.
Joškar-Ola kongressil oli 25. sektsiooni, neist 11 keeleteaduslikku, 7 folkloristika-alast, 3 kirjandusteaduslikku ning 4 sektsiooni, kus käsitleti arheoloogia, antropoloogia ja etnograafia küsimusi. Peale selle peeti plenaarettekandeid ja sümpoosione.
Kongressi ajaks oli ilmunud mari lingvistide biobibliograafiline teatmik. Sealt ilmneb, et 62 lingvistist on 17 kaitsnud oma kandidaadiväitekirja Paul Ariste juhendamisel. Neist viis on hiljem saanud ka doktorikraadi. Paul Aristest rääkis Tõnu Seilenthali plenaarettekanne. Austatud ja armastatud õpetajale oli pühendatud ka I. Ivanovi artikkel kongressi ajalehes „Келшымаш“ (’sõprus’).

Fenno-Ugria Hõimuklubi toetab Tallinna linn
Osavõtt klubiõhtutest on vaba, kõik huvilised on oodatud!

http://www.suri.ee/klubi

tagasi