Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 2.11.2006Kolmapäeval, 8. novembril algusega kell 17 toimub järjekordne Fenno-Ugria Hõimuklubi õhtu Tallinnas Roosikrantsi 6, Eesti Keele Instituudi III korruse saalis. Tuntud arheoloog Silvia Laul analüüsib etnokultuurilist olukorda Eesti kaguosas muinasaja lõpul ja keskajal uuema arheoloogilise uurimistöö valgusel.

Ettekandes käsitletakse lõunaeestlaste ning nende balti naabrite kujunemiskäiku mõnevõrra uudsemalt, mida võimaldab uue arheoloogilise materjali teaduslikku käibesse toomine. Keeleteadlaste poolt viljeletud nn kontaktiteooria uued teoreetilised seisukohad, mille järgi rahvad ja nende keeled ei ole kujunenud mitte niivõrd kohaliku arengu järjepidevuse alusel, vaid peaosa on etendanud eri rahvaste ja nende keelte segunemine, võimaldavad nüüd ka arheoloogidel ja antropoloogidel uudsemalt näha lõunaeestlaste kujunemiskäiku. Kagu-Eesti arheoloogiline uurimine näitab, et hõimude eristumisprotsessi ei saa seletada ainult sisemise arenguga või siis jälle ainuüksi immigratsiooniga. Hõimude eristumise uurimisel tuleb arvestada mõlemate protsesside toimumise võimalust.

Kõik huvilised on oodatud, õhtu on tasuta! Informatsiooni võib igal viisil vabalt levitada ja manuses oleva kuulutuse välja printida ning sobivasse kohta üles panna.

Fenno-Ugria Asutus

Täiendav info tel 6449270, 55 905432

Hõimuklubi toetab Tallinna linn

http://www.suri.ee/klubi

tagasi