Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 12.04.2005

Hõimuklubis kõneldakse 13. aprillil Saami keelte minevikust, olevikust ja tulevikust


Ante Aikio: saami keelte minevik, olevik ja tulevik.

Saami keeleteadlane, Oulu ülikooli teadur Ante Aikio ehk saami keeles Luobbal Sámmol Sámmol Ánte tuli nädalaks Eestisse, et pidada Tartu Ülikoolis loenguid.

Ajalooliselt on saamlased Põhja-Fennoskandia ainsad põliselanikud, kes veel keskajal elasid isegi Kesk- ja Lõuna-Soomes ja Karjalas. Hiljem aga on nad Soomest ja Karjalast kadunud, osaliselt sulades läänemeresoome rahvastikus, osaliselt põgenedes põhja poole.

Saamlased peavad end üheks rahvuseks, kuigi neil ei ole ühist keelt, vaid nad räägivad üheksat omavahel seotud keelt.

Elavad saami keeled võib sotsiolingvistiliselt jagada kolme rühma: need, mis on ohustatud, tõsiselt ohustatud ja peaaegu kadunud. Põhja-saami keeles räägib rohkem kui 30 000 inimest, kellest suurim osa elab Norras. Eriti suures ohus on lõuna-, luule-, inari-, kolta- ja kildini saami keeled, mille rääkijate arv on 300 kuni 2000 inimest. Peaaegu välja suremas on uume-, pite- ja turjasaami keeled, mida räägivad ainult mõned vanemate sugupõlvede esindajad.

Katsed saami keeli päästa pidurdasid nende keelte vahetust ja assimileerumist. Põhja-saami keelt kasutatakse viimasel ajal meedias ja ka ametliku keelena. Siiski toob moderniseerumine endaga kaasa uusi väljakutseid ja äärealad kipvad inimtühjaks jääma.

Hõimuklubi toimub Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Tallinn, Roosikrantsi 6) algusega kell 17.00.

Järgmine klubiõhtu:

27. aprillil kell 17.00
Mari sangari päevale pühendatud õhtu

Kolmapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Roosikrantsi 6) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Klubiõhtu algab kell 17.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole. Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Soome-ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 449 270 või 6 445 119, suri@suri.ee

http://www.suri.ee/klubi

tagasi