Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 28.02.2005


Valdek Pall kõneleb Fenno-Ugria Hõimuklubis mordva keelte uurimisest


Kolmapäeval, 2. märtsil kell 17 esineb Fenno-Ugria Hõimuklubis emeriitprofessor, kohanimede ja eesti murrete tuntud uurija, sõnaraamatute koostaja ning rahvusvaheliselt tunnustatud fennougrist Valdek Pall, kes kõneleb teemal "Eestlastest ja mordva keeltest". Esineja valgustab oma noorusaegset fennougristika arengut Tartu ülikoolis ja pajatab kuidas Volga-äärses Mordva autonoomses vabariigis said tema jaoks kokku raamatutest õpitu ja elav murdekeel.

Valdek Pall kirjutab: "Akadeemik Paul Aristel oli plaan koolitadaTartu ülikoolis iga uurali keele kohta oma asjatundja. Tema kava järgi oleks sellise meeskonnaga võimalik midagi suuremat ette võtta ja kujuneda korralikuks uralistika keskuseks. Mordva keeltel on uralistikas täita küllaltki oluline roll. Neis on säilinud mitmeid ürgseid jooni, aga eriti tuleks esile tuua rohkeid innovatsioone, millele ei leidu vasteid üheski uurali keeles."

Mordva keelte tundjaiks koolitati kaks noormeest: Valmen Hallap ja Valdek Pall.
Valdek Palli ja Valmen Hallapi töö mordva keelte alal algas 1952. aastal. Aasta hiljem toimus esimene ekspeditsioon, mis kestis kuu aega, Mordvamaale, tolleaegsesse Mordva ANSVsse.

Valdek Palli ettekandes kirjeldab ta oma uurijatöö algusaastaid, näidates kuidas Mordva ANSVs said kokku raamatutest õpitu ja elav murdekeel.
Täna arvab ta, et akadeemik Paul Ariste plaan uralistika arendamisel Eestis jäi mordva keelte osas kahjuks täitmata.

Hõimuklubi toimub Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Tallinn, Roosikrantsi 6) algusega kell 17.00.


Järgmised klubiõhtud:

16. märtsi klubiõhtu on pühendatud vadjalastele.
Madis Arukask, Ergo-Hart Västrik, Taisto Kalevi Raudalainen: Portreid ja perepärimust vadja välitöödelt 1999-2004.
30. märtsil kõneleb Arvo Valton soome-ugri rahvaste kaasaegsest kirjandusest.


Kolmapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Roosikrantsi 6) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Klubiõhtu algab kell 17.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole. Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Soome-ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 449 270, suri@suri.ee

http://www.suri.ee/klubi

tagasi