Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 13.12.2004


Laur Vallikivi neenetsi rändkarjakasvatajatest: sada aastat vastupanu ja kohanemist

Kolmapäeval, 15. detsembril algusega kell 17 esineb Fenno-Ugria Hõimuklubi õhtul Eesti Rahva Muuseumi teadur Laur Vallikivi, kes räägib teemal "Allutamata neenetsi rändkarjakasvatajad: sada aastat vastupanu ja kohanemist". Hõimuklubi toimub Tallinnas Roosikrantsi 6, Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.

Laur Vallikivi: "Käsitlen ettekandes üht omapärast neenetsi
rändkarjakasvatajate gruppi, mille nimi on Jamb-to. Need neenetsid elavad Euroopa äärmises kirdenurgas, Neenetsi autonoomse ringkonna idaosas Venemaal. Olen teinud Jamb-to neenetsite juures etnograafilisi välitöid kolm korda (aastal 2000, 2002 ja 2004). Jamb-to nomaade on poolteistsada ja nad rändlevad aasta ringi oma põhjapõdrakarjadega mööda tundrat. Milles seisneb nende omapära?
Esiteks, Jamb-to neenetsid elasid väljaspool Nõukogude Liidu totaalset riiklikku süsteemi umbes viiskümmend aastat. Nõukogude ajal rändlesid nad varjatult oma põhjapõdrakarjadega Bolšezemelskaja tundras. Neil õnnestus kõrvale hoida kollektiviseerimisest, repressioonidest ja säilitada varasem
eraomandusel põhinev karjakasvatus. Kolhoosist väljajäänutena ei omanud nad isikut tõendavaid dokumente, nende lapsed ei käinud koolis ja mehed ei teeninud armees. Jamb-to neenetsitest kuulis laiem avalikkus 1990. aastate algul. Alles siis muutusid nad Vene Föderatsiooni seaduste järgi eksisteerivateks, kuigi võttis veel aastaid, enne kui nad endale dokumendid said. 1994. aastal asutasid nad erakarjakasvatajate ühistu.
Teiseks erijooneks on see, et umbes pooled Jamb-to neenetsitest on tänaseks vastu võtnud baptismi, ühitades põhjapõdrakasvatajate traditsioonilist eluviisi uue moraali ja distsipliiniga. Usuline pöördumine on kaasa toonud varasemate õigeusu mõjudega šamanistlike uskumuste ja praktikate taandumise, uue identiteedi ja osalise integreerumise vene baptistlikku kultuuri.
Ma vaatlen küsimusi, kuidas Jamb-to neenetsitel õnnestus elada väljaspool kõikehõlmavat nõukogude korda. Samuti arutlen teemal, miks osa Jamb-to neenetseid on vastu võtnud baptismi pärast pikka sotsiaalset isolatsiooni ja millised on sellega seoses aset leidnud muutused neenetsite kultuuris ja igapäevaelus."

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Soome-ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 449 270, suri@suri.ee

http://www.suri.ee/klubi

tagasi