Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 20.04.2004

Jaak Prozes kõneleb Lenini seostest soome-ugri rahvastega

Neljapäeval, 22. aprillil kell 17.00 esineb Fenno-Ugria Hõimuklubis Fenno-Ugria Hõimukeskuse juhataja Jaak Prozes teemal “V. I. Lenin ja soome-ugri rahvad”. Hõimuklubi toimub Tallinnas TPÜ Akadeemilise Raamatukogu III korruse saalis Rävala pst 10.

Lenini 134. sünniaastapäeval, 22. aprillil, kõneldakse hõimuklubis Lenini suhetest soome-ugri rahvastestega ja käsitletakse tema vastuolulist suhtumist rahvusküsimusse.

Jaak Prozes: “Lenin oli omamoodi põnev riigitegelane, filosoof, kes erinevalt paljudest, suutis ellu viia oma idee tööliste ja talupoegade riigist, jagada sotsiaalse õigluse nimel ümber rikaste varanduse, luua näiliselt rahvuste võrdsuse.

Lenini käsitlus rahvusküsimusest oli äärmiselt huvitav, ühest küljest rääkis ta rahvuste võrdsusest, teisest küljest taunis ta kõike rahvuslikku.
Küsimust rahvuskultuuri ja keele kaitsmisest luges ta kodanlikuks ja ohtlikuks. Samas on Lenin öelnud: “Ei saa olla vaba see rahvas, kes rõhub teisi rahvaid”.

Soome-ugri rahvastest kujunesid Leninil välja eriti tihedad suhted soomlastega, millest räägib arhiivides säilinud enam kui 300 artiklit ja kõnet. Soomlastest sõbrad võimaldasid Leninil mitmeid kordi Soomes maapaos viibida. 1905.a. toimus Tamperes Bolševike Partei I Kongress. Saatuse
irooniana kohtusid just seal esimest korda V. I. Lenin ja J. V. Stalin, just seal ütles Lenin, et ta tunnistab soomlaste enesemääramisõigust. Bolševikud olid ainukeseks poliitiliseks jõuks, kes olid nõus tunnistama Soome iseseisvust. Võimalik, et nagu ka Eesti puhul, pidas ta Soome
iseseisvumist vaid ajutiseks.

Eelpool öeldu ei ole katseks ilustada Lenini tegevust. Tuleb tunnistada, et tegemist oli otsusekindla ja julma juhiga, kes teisitimõtlejatega käitus karmilt. Me ei tohi unustada, et Stalin oli tema parim õpilane…”

Hõimuklubis näidatakse ka lõike Hardi Volmeri filmist “Minu Leninid”.


***

Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas TPÜ Akadeemilise Raamatukogu saalis (Rävala pst 10, III korrus) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Osavõtt on vaba ja tasuta.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.


Siiri Ries
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus
e-mail suri@suri.ee,
tel 6 448 322

http://www.suri.ee/klubi

tagasi