Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 09.03.2004

Vastutustundlik reisimine soome–ugri areaalis.

Neljapäeval, 11. märtsil esineb Fenno-Ugria Hõimuklubis Võrumaa Talupidajate Liidu tursimikonsulent Aigar Piho, kes räägib ökoturismi võimalustest soome-ugri aladel Udmurdimaa näitel. Hõimuklubi toimub TPÜ Akadeemilise Raamatukogu III korruse saalis (Rävala pst 10) alguseg kell 17.00.

Seoses reisimise aktiviseerumisega soome-ugri aladele korraldati koostöös MTÜ Fenno-Ugria Asutuse, MTÜ Eesti Maaturismi ja Eesti Ökoturismi Ühendusega 28.-30. aprillil 2003 Võrumaal Rõuge vallas Kiidi turismitalus Hõimurahvaste Programmi toel seminar, kus keskenduti ökoturismi põhimõtete rakendamisele reisimisel soome-ugri aladele. Seminaril osalesid hõimurahvaste esindajad, Eestis õppivad soome-ugri tudengid ja huvilised.

Ökoturismi all mõistetakse reisimisviisi, mis toetaks loodusvarade ning kohalike kogukondade kultuurilist terviklikkust ning tõstaks inimeste teadlikkust looduse ja kultuuripärandi kaitsmisel. Turismitoode peab rajanema paikkonna omapäral, arvestama piirkonna identiteeti, omakultuuri ja elulaadi, loodus- ja inimkoosluse harmooniat, seda nii reisijate kui kohalike elanike jaoks.
Tänu kohalikele ja põlisrahvaste kogukondadele, kes on alles hoidnud oma traditsioonid, kombed ja oskused, võib ökoturism jätkusuutliku arengu põhimõtetel korraldatuna kujutada endast väärtuslikku majanduslikku võimalust nende kultuuride jaoks, samuti loodusvarade kaitset.

Aigar Piho: “On oluline, et soome-ugri aladele reisijad oleksid hästi motiveeritud ja teaksid, miks nad on valinud erinevate võimaluste seast just selle reisi, selle piirkonna. Nii tekib harmoonia külastajate ootuste ja külastatava piirkonna pakkumiste vahel. Siin on võimalus koostöös Fenno-Ugria Asutuse ja Eestis õppivate Venemaa uurali rahvaste tudengitega valmistada ette sobiv pinnas. Selleks on tarvis käivitada reaalne koostöö kohalike elanike heaolu toetavate turismi arengust huvitatud üksikisikute, asutuste ja organisatsioonide vahel.”

Selle aasta jaanuaris korraldati jätkuprojekti raames testekspeditsioon Udmurdimaale. Eesti ökotursimi inimesi võttis Udmurtias vastu ökoturismi- ja etnoklubi UTKA, kes korraldas seminari ökoturismi võimalustest Udmurtias.
Hõimuklubi õhtul näitab Aigar Piho fotosid ja videot külaskäikudest Udmurdimaale. Kohalike elanike külalislahkus võib osutuda turismitootes ka probleemseks, sest seda ei tohi üle ekspluateerida. Tulenevalt ökoturismi põhimõtetest peaksid kõik asjaosalised, kes külalisi vastu võtavad, laulavad, mängivad, kumõshkat pakuvad jne, selle eest ka tasutud saama. Seega turist peaks ise elamuse kinni maksma. Südameheadust ei saa rahas tasuda. Udmurdimaa ökoturismi seminaril otsitigi kompromissi loomuliku külalislahkuse ja turismitoote kui kauba vahel.
Aigar Piho meelest on oskus kohalikku kultuuri sisse minna ja seda oma käitumisega mitte mõjutada see, milleni tuleb jõuda. Üheks võimaluseks on, et Eestis õppivad soome–ugri tudengid räägivad turistidele enne reisi oma maa kommetest ja oludest. Ökoturismis on reisikorraldaja ülesandeks organiseerida reis nii, et ei mindaks kaugele maale võhikuna, vaid pigem eelnevate teadmistega sealse kultuuri, ajaloo ja olude osas.

Filmilt ja fotodelt peaks vaatajad aru saama, kui hästi sellega toime tullakse. Ootame kõiki huvilisi!

Lisainfot teema kohta: Soome-ugri ökoturismi seminar.
Ökoturistina Udmurdimaal.

Järgmine hõimuklubi: 25. III kõneleb PIRET PÄÄR jutuvestmisest ning vahendab ungari jutuvestja András Bereczi filmi luiskelugude vestjatest "See on tõsi siis, kui te seda usute"

Soome-ugri Rahvaste Infokeskus, tel 6 445 119, suri@suri.ee

http://www.suri.ee/klubi

tagasi