Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 16.12.2003

Kristi Salve räägib Hõimuklubis liivlaste ja vepslaste jõuluajast

Neljapäeval, 18. jõulukuu päeval, esineb Tallinnas Fenno-Ugria Hõimuklubis Kristi Salve Eesti Rahvaluule Arhiivist teemal “Liivi ja vepsa jõulud”. Hõimuklubi õhtu algab kell 17.00 TPÜ Akadeemilise Raamatukogu saalis Rävala pst 10.

Kristi Salve: “Liivlased esindavad läänepoolseid, luterliku (kaugemas minevikus roomakatoliku) taustaga läänemeresoomlasi, vepslased idapoolseid, kes on olnud ortodoksid. Mõlema rahva jõulukombeid tutvustan ühelt poolt lootuses, et võrdlev vaatlus on huvitavam, teiselt poolt aga sellepärast, et just nende kahe sugulasrahva vastu olen ise pikemat aega huvi tundnud.

Mitmel põhjusel on õigem tutvustada pikemat pühadeperioodi, mis kestab vähemalt paar nädalat. Olulisim neist on jõululaupäeva ja vana-aaastaõhtu, aga ka kolmekuningapäeva kombestiku kattuvus.

Huvitavad on nende südatalviste pühade nimetused. Liivikeelne talzhivad on vana läänemeresoomeline nimetus, mis on säilinud ka lõunaeestlastel. Vepslased on jõulupühade kohta kasutanud venelaenulist raštva-nimetust. Samas on vepsa keeles olemas sõna sündum~sündüm, mis ju vastab vene jõulunimetusele täht-tähelt, kuid vepslased tähistavad selle omasõnaga hoopis perioodi jõuludest kolmekuningani (vene svjatki).

Ettekandes peatutakse toitudel, ilmatähelepanekutel, saagiennetel, maagilistel toimingutel, noorte lõbustustel ja ajalistel muutustel kõigis valdkondades.”

Liivlased elavad Lätis, kus end liivlasteks pidavaid inimesi on paarisaja ringis, liivi keele oskajaid aga alla kümne. Venemaal Leningradi ja Vologda oblastis ning Karjala Vabariigis elavate vepslaste arvuks peetakse 13 000. Mõlemad rahvad on eestlastele küllalt ligidalt sugulased, meie kõigi kolme keelte sõnad on võrreldes teiste läänemeresoome keeltega märgatavalt lühenenud.

Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas TPÜ Akadeemilise Raamatukogu saalis (Rävala pst 10, III korrus) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Osavõtt on vaba ja tasuta. Uuel aastal alustab Hõimuklubi 29. jaanuaril.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.


Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
e-mail suri@suri.ee,
tel 644 92 70, 056 954 740

Lisainfo: http://www.suri.ee/r/liivi/liivlist.html
http://haldjas.folklore.ee/rl/folkte/sugri/vepsa/index.html
http://www.suri.ee/r/vepsa/index.html

http://www.suri.ee/klubi

tagasi