Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 19.11.2003

Andres Heinapuu kõneleb hõimuklubis soomeugrilaste kongressidest

Homme, 20. novembril kell 17 räägib soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi peasekretär Andres Heinapuu Fenno-Ugria Hõimuklubis (Rävala pst 10, Akadeemilise Raamatukogu saal) soomeugrilaste maailmakongressidest ja Tallinnas järgmisel suvel toimuva kongressi kavandamisest.

Tuleva aasta augustis toimub Tallinnas soome-ugri rahvaste IV maailmakongress. Eelmised kongressid on toimunud 1992. aastal Komimaa pealinnas Sõktõvkaris, 1996. aastal Budapestis ja 2000. aastal Helsingis. Pärast Tallinna hakkavad kongressid rändama mööda Venemaa soome-ugri alasid, nii et järgmise kongressi korraldamise võimalust ei avane eestlastel varem kui poole sajandi pärast.

Andres Heinapuu: “Kui esimene kongress 1992. aastal umbes kuuekuulise ettevalmistamisaja järel kokku sai, oli igaühele selge, milleks seda vaja on. Paraku said kongressi eesmärkidest kahtviisi aru isegi Venemaa soomeugrilased, oma teistest erinev arusaam oli ka soomlastel, ungarlastel ja eestlastel.

Kongressi korraldajad Venemaa poolelt lootsid saada tuge hõimuriikidelt oma vabariikide suurema iseseisvuse püüdele ja oma ideedele nende äsja suveräänsust deklareerinud “riikide” elu korraldamisel. Need rahvad, kellel oli omanimeline vabariik Venemaa koosseisus, taotlesid kahekojalist parlamenti, milles teine vetoõigusega koda oleks moodustatud põlisrahvast, sest põlisrahvad olid kõigis vabariikides vähemuses. Lisaks sooviti kehtestada vabariigi kodakondsus, nii et kodanike hulka oleks arvatud ka väljaspool vabariiki elavad rahvuskaaslased.
Radikaalne opositsioon aga pidas kongressi korraldajaid äraandjateks, kes on asunud võimude teenistusse ja oma rahvuse asja ajamise asemel pürivad uueks vabariiklikuks nomenklatuuriks. Radikaalid lootsid, et demokraadid Läänest liituvad nendega kongressi enamuse vastu.”
Heinapuu kõneleb oma ettekandes, mis toimus esimesel kongressil ning millised probleemid-konfliktid olid järgmistel kongressidel. Puudutatakse ka üldise poliitilise tausta muutumist, soomeugrilaste maailmakongresside korraldust ja reglementi. Pikemalt kõneldakse Eesti-poolsete korraldajate plaanidest olukorras, mis on 1992. aastaga võrreldes tundmatuseni muutunud.

***

4. detsembril (erandlikult algusega kell 18.00) on kavas Hille Pajupuu ettekanne “Eestlased ja soomlased – sarnased ja erinevad”.
18. detsembril jutustab Kristi Salve liivlaste ja vepslaste jõuludest.

***
Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Eesti Akadeemilise Raamatukogu saalis (Rävala pst 10, III korrus) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Klubiõhtud algavad kell 17.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.
Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.


Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus
suri@suri.ee, tel 6 449 270

Lisainfo: Andres Heinapuu, andres@suri.ee, tel 056 954 740.
http://www.suri.ee/kongress/

tagasi