Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 04.11.03

Aado Lintrop näitab värskeid videoid udmurtide ohvripalvustest ja lauludest

Ülehomme, 6. novembril kell 17 näitab udmurdi usundi ja rahvaluule uurija
Aado Lintrop Fenno-Ugria Hõimuklubis (Rävala pst 10, Akadeemilise
Raamatukogu saal) videot oma kahe viimase suve uurimisreiside saagist.
Aado Lintrop: ”Ettekande esimene pool on pühendatud kahes lõunaudmurdi külas
tänapäevani säilinud palvustele. 2002. aasta juunis jäädvustasin
Varklet-Bodja külas kevadiste põllutööde lõppu märkivaid pühi. Pühad, mis
algavad rituaalse võõruselkäimisega, koosnevad kuuest eri palvusest ja
kahest surnute mälestamise rituaalist. 28 minuti pikkune videomontaaž näitab
pühade peamist palvust, mille käigus ohverdatakse taevajumalale lammas ja
hani.
Järgnevalt jälgime 20 minuti pikkuse videomontaaži abil peetripäeva (12.
juuli) palvusi Kuzebajevo küla suure palvekoja juures ja ohvrihiies.
Peetripäev tähistab udmurdi rahvakalendris mitmete keeldude ja piirangutega
suvise pööriaja lõppu ja heinaaja algust. /- - -/ Peetripäeva palvusi
filmisin tänavu suvel.
Ettekande teises pooles saab põhjaudmurdi maastike ja külavaadete foonil
kuulata nn sõnadeta tavandilaule, mille omapära seisneb selles, et
mitmehäälse laulu iga esitaja improviseerib lisaks viisile ka tekstiga,
mistõttu laulutekst koosneb suures osas täite- ja tähenduseta sõnadest.
/- - -/ Materjal on jäädvustatud tänavu suvel Kirovi oblasti udmurdi külades
ja Udmurdi Vabariigi Kezi rajoonis.”
Udmurdid, nagu ka marid, on tänini säilitanud oma eelkristliku loodususu
ning on ainus soome-ugri rahvas, kes on ehitanud omausu palvekodasid. Eesti
Rahvaluule Arhiivis töötav filoloogiadoktor Aado Lintrop on uurinud udmurte
juba 1970ndatest aastatest saadik ning kaitsnud aastal 2000 doktoritöö
“Udmurdi usundi peamised tunnusjooned XIX ja XX sajandil”.
***
20. novembril esineb Andres Heinapuu teemal “Milleks soomeugrilastele
kongressid?”. Jutuks tuleb soome-ugri rahvaste maailmakongresside ajalugu ja
tuleva aasta augustis Tallinnas toimuva neljanda kongressi korraldus.
4. detsembril (erandlikult algusega kell 18.00) on kavas Hille Pajupuu
ettekanne “Eestlased ja soomlased – sarnased ja erinevad”.
18. detsembril jutustab Kristi Salve liivlaste ja vepslaste jõuludest.
***
Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Eesti Akadeemilise Raamatukogu
saalis (Rävala pst 10, III korrus) toimuval klubiõhtul astuvad üles
hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed.
Klubiõhtud algavad kell 17.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei
registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.
Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Lugupidamisega,
Andres Heinapuu
Soome-ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
e-mail andres@suri.ee, tel 6 449 270, 056 954 740

Lisainfo: Aado Lintrop, aado@haldjas.folklore.ee, tel 055 674 797.
Aado Lintropi “Loitsija udmurdi leheküljed”:
http://www.folklore.ee/~aado/rahvad/udme.htm

 

tagasi