Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 24.09.03

200 AASTAT EESTI JA SOOME KEELT TARTU ÜLIKOOLIS
FENNO-UGRIA HÕIMUKLUBI AVAB HOOAJA

Neljapäeval, 25. septembril kell 17 alustab Tallinnas Akadeemilise Raamatukogu (Rävala pst 10) III korruse saalis kolmandat sügishooaega Fenno-Ugria Hõimuklubi. Tähistame eesti akadeemilise soomeugriluse 200. aastapäeva. Ettekandega “1803-2003: eesti keele lektoraadist läänemeresoome keeleteaduseni” esineb emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso.
Nimelt loodi 1803. a Tartu Ülikooli usuteaduskonna juurde maailma esimene eesti ja soome keele lektoraat. Pole küll teada, kas lektor F. D. Lenz ka soome keelt oskas, kuid eesti keelt õpetas ta tulevastele pastoritele kindlasti.

Prof. Viitso teab: “Esimesena õpetas soome keelt ja ning soome-liivi-eesti võrdlevat grammatikat eesti keele lektor Michael Weske aastail 1875–1883, hiljem soome keelt ja ka soome-ugri keelte võrdlevat grammatikat Karl August Hermann. Germaani ja võrdleva keeleteaduse alal väitles Nikolai Anderson 1879. aastal doktoriks tööga indoeuroopa ja soome-ugri keelte võrdlusest, F. J. Wiedemann kirjutas Tallinna gümnaasiumiõpetajana sürjakomi, mäemari ja udmurdi grammatikad.

Tartu ülikoolis loodi eesti, läänemeresoome ja uurali keelte professuurid 1919. a. Läänemeresoome keelte professori Lauri Kettuneni algatusel asutati Akadeemiline Emakeele Selts ja alustati välitöödega liivi ja karjala keele alal. Ühtlasi loodi soome keele lektori ametikoht. Pärast sõda taastati Paul Ariste juhtimisel eesti keele ja soome-ugri (ennekõike läänemeresoome) keeleteaduse õpetamine ülikoolis. 1950.–1960. aastail saavutati kõrgtase, Paul Ariste õpilased olid edukad nii Tartu ülikoolis kui ka Keele ja Kirjanduse Instituudis.
Taasiseseisvumise järel on Eesti fennougristikat tabanud allakäik. Selle üheks põhjuseks on Eesti Keele Instituudi sunnitud kiratsemine.”

Samal teemal esineb emeriitprofessor Viitso täna ka Tartu ülikooli aulas eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna juubelikonverentsil.

***
9. oktoobri Hõimuklubis näitavad Ergo-Hart Västrik, Madis Arukask ja Taisto Raudalainen tänavusuvist videomaterjali vadjalastest.
***
23. oktoobril räägib Kadri Viires Eesti Kunstiakadeemia ekspeditsioonist Saamimaale.
***
Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Eesti Akadeemilise Raamatukogu saalis (Rävala pst 10, III korrus) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Klubiõhtud algavad sel hooajal kell 17.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Talllinna linn.

Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
e-mail suri@suri.ee,
tel 6 449 270, 056 954 740

tagasi