Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 11. 12. 2002

Udmurdid kõnelevad udmurdiks olemisest
Hõimuklubis esilinastub uurimusfilm “Päikeselapsed”

Neljapäeval, 12. detsembril kell 18 esilinastub Eesti Akadeemilise Raamatukogu saalis uurimusfilm “Päikeselapsed”.
Humanitaarinstituudi magistrand Liis Ruussaar ja Müncheni Ülikooli doktorant Kristel Kaljund intervjueerisid 2001. ja 2002. aastal Udmurdi Vabariigis Venemaal elavaid udmurte. Küsitlustest pidi selguma, kuidas tajuvad udmurdid oma identiteeti. Samuti selgub filmist, millises suhtes on udmurdi ja vene identiteet ning kuidas nad koos toimivad. Udmurdid kõnelevad ka oma kultuuri hetkeolukorrast, udmurtide mainest ja muust sarnasest.
Küsitletute hulgas oli nii tavalisi maainimesi kui ka udmurdi kooli õpetaja, haritlasi ja ärimehi. Meilgi tuntud udmurdi šamaan-kunstniku Kutšõran Juri intervjuule lisaks näidatakse katkendit ta performance’ist.
Autorid kirjutavad: “Soome-ugri väikerahvaste liikmetel Vene Föderatsioonis on välja kujunenud kahene etniline identiteet, milles soomeugriline rahvuslik identiteet on vene identiteediga läbi põimunud. Sellise identiteedi kujunemine on tingitud rahvusliku intelligentsi vähesusest, emakeelse kooli puudumisest ning väikerahvaste vähestest õigustest Venemaa Föderatsioonis. Ainult oma rahvusliku identiteedi omamine oleks piirav element inimlikul tasandil: samaaegselt venelane olles saab tunda ennast täisväärtusliku kodanikuna ning kasutada enam võimalusi, kuivõrd Venemaal pole ei majandus ega demokraatia just heal järjel. Kahese etnilise identiteedi omamine pole iseenesest veel ohtlik. Küll aga on udmurdi identiteedi puudumine ohuks udmurdi rahva tulevikule.”
Filmi kommenteerivad Liis Ruussaar ja udmurdist Tartu ülikooli tudeng Irina Orehhova, kes samuti kuulus võttegruppi. Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse ja stuudio Nikodemus Film koostöös valminud film kestab 34 minutit, on udmurdi keeles, eestikeelsete subtiitritega.
Soome-ugri permi keelerühma kuuluvaid udmurte on umbes 750 000, udmurdi keelt emakeelena kõneleb neist 70%.

***

Uue aasta esimesel klubiõhtul 9. jaanuaril jagavad muljeid reisist Marimaale soome-ugri teatrifestivalile Anne Türnpu, Rakvere teatri näitlejad ja Päevalehe ajakirjanik Rein Sikk.

23. jaanuaril on külas Ingrid Rüütel, kes kõneleb soomeugrilaste rahvakultuurist ning koostööst maailmakongressidel.

Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Eesti Akadeemilise Raamatukogu saalis (Rävala pst 10, III korrus) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Klubiõhtu algab kell 18.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.
Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.


Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
e-mail suri@suri.ee,
tel 644 92 70, 056 954 740

tagasi