Soome-Ugri rahvaste Infokeskuse pressiteade
1. oktoober 2002

Hõimuklubi alustab hooaega kõnelusega kirjanike koostööst
Külaliseks on Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni president Arvo Valton

Fenno-Ugria Hõimuklubi alustab sel neljapäeval, 3. oktoobril, kolmandat hooaega. Traditsiooniliselt toimuvad Hõimuklubi üritused neljapäeviti üle nädala kell 18.00. Sel hooajal käiakse koos Tallinnas Eesti Akadeemilise Raamatukogu konverentsisaalis (Rävala pst 10, III korrus).

Hooaja avaüritusel 3. oktoobril esineb Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni (SUKA) president Arvo Vallikivi (Valton) teemal "Kirjanikud soome-ugri liikumises".

Üks esimesi soomeugrilaste ühisüritusi vabamates oludes oli kirjanike esimene kongress Marimaal Jokar-Olas 1989. aastal. Seal räägiti peamiselt rahvaste ja nende kultuuride vaevalisest olukorrast totalitaarse surve all, kavandati haridus-ja keeleolude parandamist, et säilitada rahvuslikku omapära. Kolmandal kokkutulekul Egeri linnas Ungaris 1993. aastal loodi Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsioon, mille esimeseks presidendiks sai Peter Domokos. Eestis Lohusalus toimus neljas kongress "Sillad" 1996. aastal.

Arvo Valton on ütelnud: "Tänu oma kokkusaamistele teame tänaseks üsnagi hästi rahvuskeelse hariduse, kirjastamise ning kirjanduse leviku ja vastuvõtu olukorda meie maades, kuid tunneme lünklikult üksteise ilukirjandust, milles peegelduvad rahva hing ja püüdlused." Edasine koostöö, alates Tallinna kongressist ongi olnud suunatud just üksteise paremale tundmaõppimisele. Eestlastel on selleks praegu mõnevõrra paremadki võimalused kui ungarlastel või soomlastel, eriti tänu Arvo Valtoni vahendustegevusele ning Kauksi Ülle etnofutu-üritustele.

Soome-ugri kirjanike kokkutulekud on saanud traditsiooniks ning toimuvad nüüdseks iga paari aasta tagant, igaüks neist pühendatud mingile teemale. 20.-23. augustini 2002 I˛karis (I˛evskis, Udmurtia, Venemaa) toimunud VII soome-ugri kirjanike kongressi peateemaks oli "Soome-ugri kirjandused ja keeled globaliseeruvas maailmas", alateemadeks "Soome-ugri kirjanduste ja keelte areng" ja "Soome-ugri rahvaste kultuuri ja huumori omapära".

Arvo Valton räägibki hõimurahvaste kirjanike koostööst ning selle osast soome-ugri liikumises, vastastikustest tõlgetest ning kirjanike kongresside tähendusest. Juttu tuleb ka soome-ugri ja põhjarahvaste kirjanduste omapärast ning etnofuturismist.

Hõimuklubis on võimalik tutvuda soome-ugri luuleraamatutega ning neid soodushinnaga omandada. Lisaks on müügil Fenno-Ugria hõimukalender 2003, mis seekord on pühendatud kaljutaidele.

Hõimuklubi teine õhtu 17. oktoobril on pühendatud ersa kultuuriseltsi Sjatko (Säde) 5. aastapäevale. Näidatakse Eesti ersa kogukonda tutvustavat filmi, maitstakse rahvustoite, lauldakse ersa laule.

31. oktoobri Hõimuklubis räägivad Mikk ja Marju Sarv septembrikuus toimunud kojakonverentsist Koola poolsaarel. Vaadeldakse Koola saamide praegust elukeskkonda koos selle valupunktidega, õhtut illustreerivad filmikatked Koola kaunist looduskeskkonnast ning elust Koola saamide püstkojas.

Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Akadeemilise Raamatukogu konverentsisaalis toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Hõimuklubi algus on kell 18.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Eva Saar
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus
suri@suri.ee
tel (0)6449270

tagasi