Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade
19. november 2001

Visa vadja hõimukild ei anna alla

Neljapäeval, 22. novembril, algusega kell 18.00 toimub Fenno-Ugria Hõimuklubi õhtu, kus luubi all on eestlaste lähim hõim – vadjalased. Filmi “Akadeemik Ariste kaks armastust: vadjalased” näitavad ja kommenteerivad autorid Madis Arukask ja Taisto Raudalainen, kes räägivad lisaks vadjalaste elust ning vadja kultuuri säilitamise katsetest.

Kuigi vadjalaste kultuuri tunnistas vadja keele kuulsaim uurija prof Paul Ariste hääbuvaks juba enam kui pool sajandit tagasi, ei ole vadjalased siiani lõplikult alla andnud – vaatamata sellele, et neil ei ole kunagi olnud oma kirjakeelt ega riiklikku toetust kultuuri arenguks. Viimastel suvedel on Narvast alla saja kilomeetri kaugusel asuvas Luuditsa külas toimunud mitmekülgse kultuuriprogrammiga vadja peod, millest on osa võtnud mitusada inimest, kes kõik endal vadja juuri teavad. 1990ndate keskel asusid Tatjana ja Sergei Jefimov eraalgatuslikult samasse külla rajama vadja muuseumi, kuhu koguti etnograafilisi esemeid ja fotosid kohalike elanike käest, vadja-teemalisi trükiseid peamiselt Eestist, toodi materjale ka Peterburi ja Moskva arhiividest. Mõne aastaga sai muuseum ümbruskonnas tuntuks, nii et ahtal külatänaval alailma mõni ekskursioonibuss manööverdas.

Septembri alguses, kui Tatjana Jefimova Eesti arhiivides ja erakogudes säilitatavate vadja-teemaliste kogudega tutvumas käis, põletati Luuditsa küla vadja muuseum maani maha. Miilits kahtlustab süütamist. Hävisid kõik kogutud esemed ja materjalid. Muuseumi rajanud vadja kultuuri aktivistid on aga asunud hävitatut taastama. Kohaliku omavalitsuse lubatud abiga kavatsetakse kevadel püstitada uus hoone ning praegu tegelevad Jefimovid arhiivimaterjalide paljundamise ja erakogude fotodest koopiate tegemisega.

Meie hõimukillu kultuurilist olelusvõitlust on eestlased juba pisut toetanud. Vadja-teemalisi raamatuid on annetanud Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Eesti Akadeemiline Raamatukogu, lisaks on raamatuannetusi teinud ka eraisikud. Rahalisi annetusi on kogunenud juba mitu tuhat krooni.

Seekordsel hõimuklubi koosviibimisel näitame telesaatena valminud lühifilmi ”Akadeemik Ariste kaks armastust: vadjalased”, kus portreteeritakse lühidalt nelja inimest tänaste Vaipoole vadjalaste seast ning meenutatakse põgusalt akadeemik Paul Ariste rolli selle rahvakillu keele ja pärimuse uurijana. Filmis on kaadreid ka vadja muuseumist.

Nii 22. novembri kui ka 6. detsembri Hõimuklubi õhtutel kogutakse annetusi muuseumi taastamiseks.

6. detsembril tähistatakse Hõimuklubis Soome Vabariigi iseseisvuspäeva: Tuglase seltsi kultuurisekretär Tapio Mäkeläinen räägib soomlastest kui tüüpilistest soomeugrilastest.

20. detsembril räägib Mall Hiiemäe Eesti Kirjandusmuuseumist hõimurahvaste jõulukommetest.

Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi ringauditooriumis (Vene 22) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Hõimuklubi algus on kell 18.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Avaldame tänu Hõimuklubi toetanud Tallinna linnale ja Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumile.

Vaata kaarti ja loe vadjalaste kohta lähemalt artiklist Vadjalaste tegemisi kahe tuhandenda aasta suvelFenno-Ugria Infolehes 2000/4.

 

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent


Tagasi