Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade
25. september 2001

Fenno-Ugria Hõimuklubi alustab teist hooaega

Neljapäeval, 27. septembril alustab teist hooaega Fenno-Ugria Hõimuklubi, mis leiab aset igal teisel neljapäeval Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi (Vene 22) ringauditooriumis algusega kell 18.00. Avaettekande peab MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskuse juhataja Jaak Prozes, kes räägib Venemaa soome-ugri rahvaste rahvuslikust organiseerumisest aastatel 1988 – 1992.

Jaak Prozes: “1989. aasta rahvaloenduse põhjal ei pea ligi kolmandik Venemaa soome-ugri rahvastest rahvuskeelt emakeeleks, assimileerimisprotsess on muutunud enamikel rahvastel kiiremaks kui loomulik iibe juurdekasv.

Samal ajal, 1980-ndate aastate lõpul, hakkasid Venemaa soome-ugri rahvad asutama oma rahvuslikke organisatsioone, mis tugevnedes kutsusid kokku rahvuskongressid. Kas oli tegemist rahvusliku algatusega, või olid need kommunistliku partei poolt initsieeritud? Milline osa oli soome-ugri rahvaste rahvuslikes liikumistes Moskvas või Baltikumis toimuval? Mida arvasid soome-ugri rahvaste organiseerumisest kohalikud võimuorganid ja teised soome-ugri vabariikides elavad rahvad? Kas soome-ugri rahvad koordineerisid oma tegevust ja pidasid koostööd vajalikuks? Kes olid need inimesed, kes asusid rahvuslike organisatsioonide etteotsa? Missugune olid organisatsioonide ning kongresside tegevus ning millised olid eesmärgid? Mida nõudsid Venemaa soomeugrilased? Kuivõrd on need nõudmised tänapäevaks täidetud?”

Hõimuklubi eelmine ja esimene hooaeg leidis rohket osavõttu ja elavat publikuhuvi, keskmiselt oli igal klubiõhtul külalisi 50. Publiku vanus kõikus põhikooliõpilastest pensioniealisteni välja, rohkelt on õpetajaid ja üliõpilasi, kuid ka väga paljudelt teistelt elualadelt. Kindlasti on Hõimuklubi populaarsuse üks põhjusi see, et üritus on tasuta.

Fenno-Ugria Hõimuklubi eesmärk on pakkuda soome-ugri ja kultuurihuvilistele võimalust regulaarselt läbi aasta koos käia, ennast harida ja soomeugrilistel teemadel arutleda. Klubiõhtutel peetavad ettekanded võiksid huvi pakkuda nii õpilastele, kes tahaksid hõimurahvastest rohkem teada, kui kooliprogramm pakub, emakeele- ja ajalooõpetajatele inspiratsiooni saamiseks kui ka üliõpilastele ja muidu ärksamatele inimestele, kes oma maailma avardada tahavad.

Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi ringauditooriumis (Vene 22) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Hõimuklubi algus on kell 18.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Avaldame tänu Hõimuklubi toetanud Tallinna linnale ja Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumile.


Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent

Tagasi