Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade
19. veebruar 2001

Legendaarne puuraidur Ago Künnap ja teised ordenikavalerid Fenno-Ugria Hõimuklubis

22. veebruaril toimub järgmine Fenno-Ugria Hõimuklubi õhtul, kus Tartu Ülikooli uurali keelte professor Ago Künnap püüab leida vastust küsimusele, kas me oleme soomeugrilased.

Ago Künnap: “Uuenduslik soome-ugri keeleteadus lähtub viimastest saavutustest rahvusvahelises teaduses lingvistika, populatsioonigeneetika, füüsilise antropoloogia, arheoloogia ja teiste teaduste alal.

Uuenduslikud fennougristid on seisukohal, et eestlased on põliselt, vähemalt 12 000 aastat elanud oma praegusel territooriumil. See põhimõtteline seisukoht välistab iganenud vaated suhteliselt hilisest idast saabumisest, mongolisegusest geneetilisest päritolust (meie aastatuhandete vanused arheoloogilised luustikuleiudki on osutunud normaalselt europiidseteks) ning muust sellelaadsest. Kogu Põhja-Euroopa vanim elanikkond on olnud igati tõenäoliselt soomeugrikeelne ning meie nn sugulaskeelte levikusuund on olnud hoopis läänest itta kuni Kesk-Siberini välja.

Fennougristika seisukohtades viimastel aastatel toimunud suured nihked muudavad meie kooliõpikutes ja teatmeteostes ikka veel propageeritavad arusaamad pelgalt müütideks. Sõnum eestlastele on meie põline omakeelsus ja eurooplus ning geneetiline ja kultuuriline ühtekuuluvus enamiku Euroopa rahvastega.”

Ago Künnapi loengut tulevad kuulama Marimaal välja antava soome-ugri ajalehe Kudo+Kodu peatoimetaja Laid Šemjer ja Mari Riikliku Ülikooli soome-ugri kateedri juhataja, professor Juri Anduganov, kellele president Lennart Meri annab 23. veebruaril üle Maarjamaa Risti V klassi ordeni. Pärast loengut tutvustatakse Eesti riikliku autasu pälvinud esimesi idapoolseid soomeugrilasi Hõimuklubi külalistele ning huvilistel on võimalik teenekatele hõimlastele küsimusi esitada.

23. veebruaril antakse riiklik autasu, Valgetähe V klassi orden ka Hõimuklubi peakülalisele, professor Ago Künnapile.

Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi ringauditooriumis (Vene 22) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Kavas on kuulata ettekandeid soome-ugri rahvaste praegusest kultuurilisest, sotsiaalsest, poliitilisest ja majanduslikust olukorrast, vaadata filme ja kuulata filmitegijate endi kommentaare ning saada teavet fennougristika arengusuundadest.

Klubiõhtutel peetavad ettekanded võiksid huvi pakkuda nii õpilastele, kes tahaksid hõimurahvastest rohkem teada, kui kooliprogramm pakub, emakeele- ja ajalooõpetajatele inspiratsiooni saamiseks kui ka üliõpilastele ja muidu ärksamatele inimestele, kes oma maailma avardada tahavad.

Hõimuklubi algus on kell 17.00, osavõtt on prii, kõik huvilised kooliõpilastest pensionärideni on teretulnud. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus.

 

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent


Tagasi