3. mai 2001

Hõimuklubis kõneldi tänapäeva Euroopast ja kiviaja Põhjalast

Miha'ly Hoppa'l Foto: Kirsti Ruul


3. mail oli Fenno-Ugria Hõimuklubis erandlikult kaks esinejat: Budapestis asuva UNESCO Euroopa Folklooriinstituudi direktor Miha'ly Hoppa'l (pildil) ja Setu Kongressi peavanem Ain Sarv (alumisel pildil).

Maailmakuulus etnograaf, folklorist ja šamanismiuurija Miha'ly Hoppa'l rääkis sel korral UNESCO Euroopa Folklooriinstituudist ning selle tegevusest väikerahvaste kultuuride säilitamisel. Ungarikeelse ettekande tõlkis eesti keelde Ungari Instituudi direktor Urmas Bereczki.

UNESCO Euroopa Folklooriinstituut loodi 1996. aastal, Miha'ly Hoppa'l on selle direktor 1997. aastast. Instituudi eesmärkideks on Euroopa traditsiooniliste etniliste vähemuskultuuride määramine, dokumenteerimine, kaitse ja taaselustamine, samuti traditsiooniliste kultuuride tutvustamine laiemale üldsusele ning vähemuskultuuridega tegelevate erialade toetamine. Tähtsaks peetakse Euroopa vähemusrahvaste kultuuride propageerimist, nende teaduslikku uurimist, publitseerimist, nendega seotud probleemide tõstatamist ning probleemidele lahenduste leidmist.

Miha'ly Hoppa'li esinemist Fenno-Ugria Hõimuklubis toetas Ungari Instituut.

Ain Sarv (keskel) Foto: Kirsti RuulHõimuklubi teine esineja oli Setu Kongressi peavanem Ain Sarv, kes kõneles üldisemal teemal “Põhjala müüdid on vanemad kui 40 000 aastat”. Lisaks andis Ain Sarv taustaks kuulata Põhjala muusikat kivi- ja pronksiajast.

Ain Sarv püüdis oma ettekandes leidas vastust mitmetele põnevatele küsimustele. Kuidas aitab paleoastronoomia mõista meie minevikku? Kui kaugele ajaloos me oma rahvapärimuste abil vaadata suudame? Kui kaua inimene üldse on Põhjalas elanud? Kas meil on selle kohta ka teaduslikke tõendeid? Taustaks mängitud kivi- ja pronksiaja muusika oli pärit Taani arheoloogi Cajsa Lundi kokku seatud kogumikult Muinas-Põhjala häältest.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus.

 

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent


Tagasi