5. aprill 2001

Loit Jõekalda tutvustas muinastaiet

Loit Jõekalda pilt


5. aprillil toimunud Fenno-Ugria Hõimuklubi õhtul esines Eesti Muinastaideseltsi kuuluv kunstnik Loit Jõekalda slaidiprogrammiga “Pilte muinasajast. Kaljujooniseid soome-ugri aladelt ja naabrusest”.

Hõimuklubis esitatud muinastaidematerjal on kogutud Äänisjärve idakaldalt ja Valge mere kaljudelt Uikujõelt Karjalas, Solovetsi saartelt, Ponoi jõelt ning Umbalt Koola poolsaarel, kaljumaalinguleiukohtadest Soomes, Kesk-Rootsis ja Põhja-Norras, Tomi jõel äärest ja Minusinski orust Siberis, paar sõna tuleb ka meie maa kultusekividest. Alustama peaks aga Lõuna-Uurali paleoliitilistest koopajoonistest.

Loit Jõekalda Foto: Kirsti RuulKogu seda muinastaidematerjali on dokumenteeritud, võrreldud, näitustel tutvustatud – peamiselt koos Eesti Muinastaideseltsiga, samuti koostöös Karjala, Soome, Venemaa, Rootsi, Norra jt arheoloogide ja kunstnikega. Paar-kolmkümmend ekspeditsiooni on seljataga. Kohati võib sõnumeid muinasajast leida pea igal sammul, kuid see, mis säilinud, on vaid väike osa paratamatult hävivast pärandist.

Vaata muinaskunsti ka Eesti Muinastaideseltsi koduleheküljelt http://www.obs.ee/~emts/.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus.

 

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent


Tagasi