22. veebruar 2001

Hõimuklubis esines legendaarne puuraidur Ago Künnap

Ago Künnap Foto: Anne-Malle Hallik


22. veebruari Fenno-Ugria Hõimuklubis esines Tartu Ülikooli uurali keelte professor Ago Künnap, kes püüdis leida vastust küsimusele, kas me oleme soomeugrilased.

Ago Künnapi kokkuvõte oma ettekandest: “Uuenduslik soome-ugri keeleteadus lähtub viimastest saavutustest rahvusvahelises teaduses lingvistika, populatsioonigeneetika, füüsilise antropoloogia, arheoloogia ja teiste teaduste alal.

Uuenduslikud fennougristid on seisukohal, et eestlased on põliselt, vähemalt 12 000 aastat elanud oma praegusel territooriumil. See põhimõtteline seisukoht välistab iganenud vaated suhteliselt hilisest idast saabumisest, mongolisegusest geneetilisest päritolust (meie aastatuhandete vanused arheoloogilised luustikuleiudki on osutunud normaalselt europiidseteks) radikaalsetest erinevustest naaberrahvastest, "europiseerumisest" germaanlaste, baltlaste jt mõjul ning muust sellelaadsest. Kogu Põhja-Euroopa vanim elanikkond on olnud igati tõenäoliselt soomeugrikeelne ning meie nn sugulaskeelte levikusuund on olnud hoopis läänest itta kuni Kesk-Siberini välja.

Foto: Anne-Malle HallikEesti ala vanimad koljuleiud ei anna tunnistust segunemisest mongoliididega, vaid on oma tunnuste (eelkõige näo lameduse ja kõrgete põsesarnade) poolest kõigest n-ö pseudomongoliidsed. Sellised koljud olid kiviaja Euroopas laialt levinud.

Fennougristika seisukohtades viimastel aastatel toimunud suured nihked muudavad meie kooliõpikutes ja teatmeteostes ikka veel propageeritavad arusaamad pelgalt müütideks. Sõnum eestlastele on meie põline omakeelsus ja eurooplus ning geneetiline ja kultuuriline ühtekuuluvus enamiku Euroopa rahvastega.”

Hõimuklubi külalistele tutvustasid end sulaselges eesti keeles Marimaal välja antava soome-ugri ajalehe Kudo+Kodu peatoimetaja Laid Šemjer ja Mari Riikliku Ülikooli soome-ugri kateedri juhataja, kunagine Paul Ariste aspirant Tartu Ülikoolis, professor Jüri Anduganov, kellele president Lennart Meri andis 23. veebruaril üle Maarjamaa Risti V klassi ordeni. Prof Jüri Anduganov ja Laid Šemjer on esimesed Eesti riikliku autasu pälvinud idapoolsed soomeugrilased.

23. veebruaril anti riiklik autasu, Valgetähe V klassi orden ka Hõimuklubi peakülalisele, professor Ago Künnapile.

 

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent


Tagasi