27. september 2001

Soomeugrilaste rahvuslikust liikumisest Hõimuklubis

Jaak Prozes Foto: Kirsti Ruul


27. septembril alustas teist hooaega Fenno-Ugria Hõimuklubi. Avaettekande pidas MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskuse juhataja Jaak Prozes (pildil), kes rääkis Venemaa soome-ugri rahvaste rahvuslikust organiseerumisest aastatel 1988 – 1992.

1989. aasta rahvaloenduse põhjal ei pea ligi kolmandik Venemaa soome-ugri rahvastest rahvuskeelt emakeeleks, assimileerimisprotsess on muutunud enamikel rahvastel kiiremaks kui loomulik iibe juurdekasv.

Samal ajal, 1980-ndate aastate lõpul, hakkasid Venemaa soome-ugri rahvad asutama oma rahvuslikke organisatsioone, mis tugevnedes kutsusid kokku rahvuskongressid. Jaak Prozes püüdis analüüsida, kas oli tegemist rahvusliku algatusega, või olid need kommunistliku partei poolt initsieeritud? Milline osa oli soome-ugri rahvaste rahvuslikes liikumistes Moskvas või Baltikumis toimuval? Mida arvasid soome-ugri rahvaste organiseerumisest kohalikud võimuorganid ja teised soome-ugri vabariikides elavad rahvad? Kas soome-ugri rahvad koordineerisid oma tegevust ja pidasid koostööd vajalikuks? Kes olid need inimesed, kes asusid rahvuslike organisatsioonide etteotsa? Missugune olid organisatsioonide ning kongresside tegevus ning millised olid eesmärgid? Mida nõudsid Venemaa soomeugrilased? Kuivõrd on need nõudmised tänapäevaks täidetud?

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

 

Kirsti Ruul
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse referent


Tagasi