Karjala ja vepsa keel said ühtsed tähestikud
12.04.2007

Karjala Vabariigi valitsus kinnitas oma hiljutise määrusega ladina kirjal põhinevad ühtsed karjala ja vepsa keele tähestikud.

Seni kehtis Karjalas 1989. aasta määrus, mis pani paika aunuse (livviko) ja päriskarjala murde kirjapildi ning võimaldas kirjutada vepsa keelt nii ladina kirjas kui kirillitsas.

Karjala keele areng kulges järgnevatel aastatel paralleelselt kahe murde põhjal, mida kasutati nii meedias kui keeleõppes, ühtne kirjakeel aga jäigi loomata. Mullu detsembris otsustati Karjala rahvuspoliitika ja usuasjade ministeeriumis Karjala keele arendamise programmi töörühmas luua karjala keelele ühtne tähestik.

Vabariigi orfograafia-terminoloogiakomisjon otsustas ühise alfabeedi loomisel muuta mõlemas murdes ka mõningate tähtede ortograafiat. Otsustati kaotada ära "ž" täht, mida arvuti tavaklaviatuur ei võimalda kirjutada, "ü" täht aga asendada soomepärase "y"-ga.

Vepsa keele osas aga ilmnes, et pärast selle kahe tähestiku kinnitamist on kirillitsas välja antud vaid üks aabits, kogu ülejäänud kirjandus – õpikud, ajaleht ja ilukirjandus – on ilmunud ladina kirjas. Seetõttu ei näinud vepsa keele spetsialistid mõtet kirillitsal põhineva tähestiku säilitamisel.

Allikas: Karelinform