A Magyar Írószövetség tevékenységéről az utóbbi években

Az 1993-as Finnugor Írótalálkozó óta szövetségünk életében több változás történt. A feladatok, rendezvények száma megnőtt, a szövetségben dolgozók száma csökkent. Székházunk fenntartására tudjuk a legnehezebben az anyagiakat biztosítani, – a rendszeres támogatások megszüntek. Minden tevékenységünket csak pályázatok elnyerésével tudjuk biztosítani. Ezek az összegek termész.etesen meg sem közelítik a korábbi években kapott támogatásokat. Már hosszú idő óta próbáljuk székházunkat birtokba venni, de eddig sikertelenül. Ennek az a következménye, hogy a fenntartásunkra elnyert támogatás nagy része a rezsire megy el.

1995. év végén tartottuk 3 évente esedékes tisztújító közgyűlésünket és új alapszabályt fogadtunk el. Elnökünk Pomogáts Béla irodalomtörténész lett, mellette 8-tagú Elnökség és 71 tagú Választmány működik. Már az előző közgyülésen megszületett az a döntés, hogy a határainkon túl élő magyar írók is rendes tagjai lehetnek szövetségünknek ugyanolyan jogokkal mint a hazaiak. Az új alapszabál szerint tisztségekre is választhatók: a Választmányba 8, az Elnökség be egy határon túli író került be. Taglétszámunk 1039, ami roppant mód megnöveli kiadásainkat, hiszen a külföldön élő tagtársainkkal a kapcsolattartás pénzigényes.

Tevékenységünk közé tartozik változatlanul elhunyt íróink emlékének megoőrzése, irodalmi emlékestek, koszoruzások megszervezése, emléktáblák avatása. Mint igen fontos eseményt megemlitjük, hogy székházunk falán 1994. októberében emléktáblát helyeztünk el az 1956-os forradalom emlékére, melyet köztársasági elnökünk avatott fe.

Szövetségünk tesz javaslatot a különbözőirodalmi és állami díjakra, valamint több külföldi és hazai magán-díj kuratóriumában részt veszünk, illetve müködtetjük a bizottságokat és a díj-átadási ünnepségeket megszervezzük.

Minden évben mi szervezzük az Ünnepi Könyvhét vidéki iró-olvasó találkozóit, évente, segitségünkkel 50 író vesz részt több mint 100 rendezvényen. Hasonló szervezési segítséget nyujtunk a Tokaji Írótábor és a Debreceni Irodalmi Napok lebonyolitásához. Klubunkban évente több mint száz irodalmi estet, könyvpremiert, szakmai találkozót és könyvkiállitást rendezünk.

Szövetségünk székházában különböző irodalmi társaságok müködnek és rendszeresen itt tartják szakmai megbeszéléseiket, irodalmi rendezvényeiket, melyekhez anyagi és szervezési segitséget nyujtunk. A Fiatal Írók József Attila Köre számára irodahelyiséget biztositunk, – programjaikhoz klubunkat téritésmentesen vehetik igénybe.

Két irodalmi lapot tartunk fenn, a Kortárs és a Magyar Napló folyóiratot és székházunkban müködik a Kortárs Könyvkiadó, valamint az Európai Utas cimű negyedévenként megjelenő kulturális folyóirat.

A korábbi évekhez hasonló igen aktiv nemzetközi tevékenységünket az anyagi nehézségek miatt nehezen tudjuk a régi szinvonalon folytatni. 1995-ben pl. már megkötött kétoldalu egyezményeinknek sem tudtunk eleget tenni. A különböző nemzetközi rendezvényeken változatlanul részt veszünk, részben a meghivók és saját költségre, részben pedig pályázatok alapján elnyert összegekből. Szövetségünk továbbra is tagja a Nemzetközi Forditói Szövetségnek (FIT), – velük jelenleg csak levelezés útján tartjuk a kapcsolatot, Melbourne-i Világtalálkozójukra az ismert nehézségek miatt nem jutottunk el. 1994-ben felvételt nyertünk az Európai Írószervezetbe (EWC), melynek több fontos rendezvényére eljutottunk, mivel a költségeket fedezték. A határon túli magyar irószervezetekkel jó kapcsolatokat tudunk fenntartani a Nemzeti Kulturális Alap segitségével. Ugyancsak együtt – a Magyarok Világszövetségével müködünk a Pen Klubbal és a budapesti kulturális intézetekkel, – több közös programot szervezünk minden évben. Természetesen szövetségünk szervezési és szakmai segitséget nyújt mindazon íróknak és műforditóknak, akik magánuton érkeznek hozzánk.

Szövetségünk mintegy 100.000 kötetes szakkönyvtárat tart fenn, ahol tagjaink nyugodt körülmények között folytathatják kutató munkájukat, anyaggyüjtésüket.

Székházunkban müködik még egy étterem, melyet íróink kedvezményesen vehetnek igénybe.