Liivi kirjakeele konverents

11. - 13. märtsini toimus Irel (läti k. Mazirbe) esimene liivi kirjakeele konverents. Üritus toimus suuremate sugurahvaste abiga hõimuliikumise käigus 1939. aastaks valminud liivi rahvamajas. Konverentsi organiseerisid Kuramaa liivlaste territooriumi kultuuri- ja ajalooline kaitseala Lîvõd Rânda (Liivi Rand) ja Riias tegutsev Lîvõ Kultûr Sidâm (Liivi Kultuuri Keskus). Osa võtsid emakeelsed liivlased, teadlased ja liivi keele õpetajad ning liivlaste järeltulijad ja keeleõppijad Riiast ja Tartust. Konverentsi töökeeleks oli liivi keel. Kolmel päeval arutati mitmeid liivi kirjakeele küsimusi, hulk tööd tehti ära keele normeerimisel, kuigi ajapuudus takistas kõigi kaheldavuste ja küsitavuste läbivaatamist. Konverentsi viimasel päeval tutvustas kohapeal liivi keelt õpetav Zoja Sîle oma tööd L.Kettuse sõnaraamatu lätindamisel. Tehti plaane edaspidiseks. Tuleval suvel möödub ju 150 aastat esimesest teaduslikust Liivimaa-ekspeditsioonist, mille organiseeris J.A.Sjögren. Töisele õhkkonnale pakkus meeldivat vaheldust väike koosistumine rahvamaja saalis. Tundub, et viimasel ajal on liivlaste seas taas elavnenud tegevus oma keele ja rahvuskultuuri säilitamiseks. Esimest liivi kirjakeele konverentsi võib pidada igati kordaläinuks.

 

Lea Kreinin