HÕIMUPÄEVADE PEAESINEJA OLI ANSAMBEL TORAMA

15. oktoobri õhtul toimus Tallinnas Kloostri Aidas Eestis tegutseva Ersa Kultuuri Seltsi poolt korraldatud ersa ja mokða kultuuri õhtu. Õhtu avati nii eesti, ersa kui ka mokða keeles. Kohale oli sõitnud külalisi Ersa- ja Mokðamaalt, kes küll peamiselt vene keeles koosviibijaid tervitasid. Õhtu peaesineja oli ersade ansambel Torama ning Toorama Austajate Ringi esindaja Kaarel Vanamölder andis ansamblijuhile Vladimir Romaðkinile üle eesti- ja ersakeelse läkituse, milles teatati Toorama Austajate Ringi moodustamisest Tartus 13. oktoobril ning nimetati Toramat maailma parimaks rahvamuusika ansambliks. Austajate ringi kuulub Tartu Ülikooli tudengeid, kunstiinimesi ja folkloristika- ning kirjandusteadlasi. Samal õhtul Toorama Austajate Ringi liikmeskond kolmekordistus.

Lisaks esinesid veel Ersa Kultuuri Seltsi ansambel, kolm hõimurahvaste programmi alusel Tallinna Pedagoogikaülikoolis õppivat ersa tudengit ning kauged külalised ise. Esitati ersa ja mokða laule, tantse ning mängiti lihtsalt pilli, vaheldumisi üheskoos ja eraldi. Igatahes suudeti rahvas kaasa elama panna. Pakuti ka ersa kalja ja pirukat. Õhtu programmi lõpetas Torama lauluga “Laul läts läbi Setomaa”, mille ansambel möödunud aasta hõimupäevadel ära õppis ning nüüd omas töötluses ersakeelsete edasiarendustega esitas.

Sel aastal neljandat korda Eestis kontserte andmas käinud Torama suuremad esinemised on olnud Viljandi pärimusmuusika festivalil ja Võru folkloorifestivalil. Torama tunnistati 1994. aastal konkursil “Venemaa hääled” Venemaa parimaks rahvamuusikaansambliks, 1996. aastal ilmus Soomes ansambli esimene CD.

Toorama Austajate Ringi eesmärgiks on aidata tõusval tähel teise plaadi salvestamisvõimalusi leida ja ansambliga seotud trükimaterjale välja anda ning levitada.

Vt ka: Torama kodulehekülg: http://www.suri.ee/r/ersa/torama.html

Toorama Austajate Ringi oma: http://www.suri.ee/r/ersa/toorama/