Peterburi Teataja

Septembris ilmus Peterburi eestlaste ajalehe Peterburi Teataja esimene number. Numbri avab kultuuriseltsi Estonia esimehe Jaan Maldre artikkel kohaliku eesti kogukonna ajaloost. Kirjutatakse ka eesti koorist Kaja ning eesti pühapäevakoolist Peterburis. Loomulikult on lehes ka ülevaade Estonia seltsi tegevusest ja tulevastest üritustest. Lehe vahetu eelkäija oli 1998. aastal ilmunud Eesti Leht, varasem aga Peterburi Teataja (1908-1914; 1914-1917 nimetuse all Pealinna Teataja). Viimane eestikeelne Peterburis regulaarselt ilmunud eestikeelne leht oli 1937. aastal ilmumise lõpetanud enamlaste Edasi.


© SURI
Fenno-Ugria Infoleht, 1999, nr 4