Kuritegevus Vene Karjalas on vähenenud

 

Oma Mua nr 32, 5. VIII 1999: Võrreldes eelmise aastaga on Karjalas noorte kuritegevus vähenenud (eelmisel aastal oli kuritegevus Karjalas teiste Venemaa regioonidega võrreldes kõrgeim). Kuue kuuga on registreeritud 873 õigusrikkumist. Röövide arv on vähenenud, kuid 28% on tõusnud varguste arv. 611 õigusrikkumist on toime pannud 15-16-aastased noored. 21% kuritegudest on toime pandud alkoholijoobes. Alla 13-aastased lapsed on toime pannud 828 õigusrikkumist, kuid neid ei arvestata kuritegude üldarvu. Narkootikumide tarbimine on noorte seas järsult tõusnud ning miilits on lastevanemate, arstide ning õpetajate kaasabil selle vastu võitlust alustanud.


© SURI
Fenno-Ugria Infoleht, 1999, nr 4