Ajaleht Oma Mua karjala keele õpetamisest Karjala Vabariigis

14. oktoobri Oma Mua (nr 42) kirjutab 8.-9. oktoobril toimunud Anuses (Aunus, Olonets) rahvusvahelisest karjala keele õpetajate seminarist. Seminaril osales kokku umbes 200 inimest: karjala keele õpetajaid, sh 8 karjala keele õpetajat Soomest, koolijuhatajaid, keeleteadlasi, õpilasi ning õpetajaid. Peamiselt räägiti seminaril sellest, et karjala ja vepsa keel kannavad edasi aastasadade elu- ja uskumustraditsioone ning kultuuri. Samuti jõuti ühisele arusaamale, et kõik, kes tahaksid, peaksid oma keeles õpetust saama.

Praegu õpib karjala keelt 2159 last 51 koolis, õpetajaid valmistab ette pedagoogikaülikool. Heaks on kiidetud otsus “Etnokultuuride õpetamisest rahvuskoolides”, (rahvuskoole on 16, sh Aunuse karjala keskkool, Petroskoi soome-ugri kool, Kontokki kool, Veshelüse keskkool, Meliorativi keskkool jm). Nende koolide esmaülesandeks on lastele emakeele õpetamine. Õpetajate täiendusinstituudil on ülesanne õpetajad varustada “Teadus-metoodikajuhendiga”, mille järgi peab lapsi õpetama karjala keeles. Selles instituudis on ka põliskeelte osakond.

Praegu õpib emakeelt ainult 15% karjala lastest. Mitte ühtegi karjalakeelset kooli ei ole Kalevala rajoonis, mis on vabariigi karjalakeelseim rajooon. Üle 90 pere “mittekarjala” rajoonist Segeþast tahavad anda oma lastele samuti karjalakeelset kooliharidust.

Ainult üks kuuendik karjala keele õpetajatest on ülikoolis lõpetanud karjala keele eriala, ülejäänud on käinud ainult kursustel. Ei jagu raha õpikuteks, remondiks, arvutiteks ega millekski muuks.

Seminaril jõuti otsusele, et lastele peaks kirjutama rohkem karjalakeelseid luuletusi ja jutte. Vabariigi valitsuse otsusel on Karjala raadio ja televisioon kohustatud eetrisse andma karjala- ja vepsakeelseid õppeprogramme ja enam omakeelseid saateid.

Enamik seminari sõnavõtte olid karjalakeelsed, venekeelsed tõlgiti soome või livvikarjala keelde.


© SURI
Fenno-Ugria Infoleht, 1999, nr 4