26.-28. oktoobril toimus Budapestis VIII soome-ugri telesaadete festival. Peaauhinna sai teleraadiokompanii Komi Gor õppesaade "Kekönatš", publikuauhinna samuti komide saade lasteaiaonust, kes rahvuslikku kultuuri ja kombeid õpetab. Neile, kel õnnestus seda näha, tundus tugevaim programmiväliselt näidatud Hantõ-Mansiiski programm. Samas ja samal ajal toimus ka Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee meedia ja informatsiooni töörühma koosolek, millel tõdeti, et kui soome-ugri televisioonide koostöö toimub regulaarsel alusel, siis muude meedia- ja infoasutuste kontaktid on juhuslikud. Ajalehe Komi Mu esindaja ettepanekul otsustati otsida võimalusi lehemeeste kokkutuleku korraldamiseks. Tõdeti, et kuna järgmise aasta detsembris Helsingis toimuval Soome-ugri rahvaste III maailmakongressil on sektsioonide tööks eraldatud ainult üks päev, tuleb kohe alustada tööd meedia ja informatsiooni sektsiooni ettevalmistamiseks. Tehti ettepanekuid temaatika täpsustamiseks ning otsustati korraldada 2000. aasta kevadel Eestis järgmine töörühma koosolek, kus koostataks sektsiooni töökokkuvõtte eelnõu.


© SURI
Fenno-Ugria Infoleht, 1999, nr 4