SOOME-UGRI RAHVASTE KONSULTATIIVKOMITEE TÖÖPLAAN 1999. AASTAKS

1. Konsultatiivkomitee nõupidamised

2. Koordinaatorite nõupidamised: 3. Rahvusvahelised seminarid: 4. Rahvusvahelised kontaktid: 5. Konsultatiivkomitee: 6. Konsultatiivkomitee edendab otsekontakte soome-ugri rahvaste vahel erinevatel tasemetel ja aladel.

Kinnitatud Konsultatiivkomitee nõupidamisel Liivi rannas 8. oktoobril 1998. a."Fenno-Ugria Infoleht" 1999/1