Ersa puuskulptuurid Piirissaarelt

Peeter Lauritsa fotod