ERSA KEELE PÄEV

16. aprillil, ersa keele päeval korraldas Rjabovi-nim. Ersa Keele Päästefond koos ersa naiste ühinguga Litova Saranskis piduliku koosoleku. Koosolek otsustas saata pöördumise Mordva Vabariigi juhile Nikolai Merkuðkinile. Selles rõhutatakse, et ÜRO Põlisrahvaste aastakümnel on ersa keel jõudnud kriitilisse olukorda. Rikutakse Mordva Vabariigi konstitutsiooni põlisrahvale olulisi sätteid. Pöördumises nenditakse, et võimud on ignoreerinud kõiki kultuuriühingu “Mastorava” kongressi (1990) ning kahe ersade ja mokðade kongressi (1992 ja 1995) otsuseid ja soovitusi ning et seetõttu pole 95% ersa lastest võimalik koolis õppida emakeelt ega oma rahva ajalugu. Vabariigi Juht pole vastanud 257 ersa ja mokða haritlase pöördumisele 1997. aasta maist. Koosolekus osalenud palusid ja nõudsid, et

Võeti vastu ka pöördumine ersade poole, milles kutsuti neid hoidma oma keelt ja kultuuri.

Koosolekul anti ersa poliitikule ja ajaloolasele Ivan Jefimovile üle Rjabovi-nimeline preemia “pikaajalise töö eest ersa keele säilitamise ja arendamise alal, publitsistliku ja ühiskondliku tegevuse eest”. 1929. aastal sündinud I.Jefimov on Mordva ülikooli dotsent, ta on olnud rahvusliku organisatsiooni Mastorava üks asutajaid. 1992. aastast on ta Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee liige.

Ersa keele päeva tähistati ka Pokð Ignatvele (B.-Ignatovo) ja Andrejevski keskkooolis, Lukojanovis Nizhni Novgorodi oblastis ja Pensa oblasti Nikolski rajoonis.

Kuidas tähistati ersa keele päeva Eestis, võite lugeda tõlkeartiklist. Lisaks veel ehk niipalju, et Mordva Kultuuriselts andis Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse abiga välja ajakirja Kudo (Kodu, vt. ka kaanepilti) esimese. numbri, mille 16 lehekülge sisaldab ersa- ning eestikeelseid artikleid Anatoli Rjabovist ning ersadest ja mokðadest Eestis. Ainult ersa keeles on trükitud poetess Mariz Kemali artikkel Me oleme ersad! Millal teine number ilmub, pole esialgu veel teada.

AH


"Fenno-Ugria Infoleht" 1998/2