26. JA 27. MAIL TÄHISTAS OMA ASUTAMISE 70. AASTAPÄEVA SIHTASUTIS FENNO-UGRIA

 

26. kuni 30. maini peeti soome-ugri rahvaste emakeelset haridust käsitlenud seminar, millest võtsid osa haridusministeeriumide ja kõrgkoolide esindajad Handi-Mansi autonoomsest ringkonnast, Udmurdi, Mari ja Komi Vabariigist ning Karjalast. Seminari avapäeval andsid põhjaliku ülevaate Eesti haridussüsteemist EV Haridusministeeriumi töötajad, soome-ugri alade esindajad tutvustasid emakeelse hariduse probleeme oma vabariikides. Järgnevate päevade jooksul teavitasid õppimisvõimalustest ja grandisüsteemidest oma riikides Saksamaa, Põhjamaade ja Põhja-Ameerika infokeskuse esindajad. Nädalase seminari jooksul tutvuti kõigi Eesti riiklike ülikoolidega, sõlmiti sidemeid ja arutati koostöövõimalusi. Juureldi ka soome-ugri haridusassotsiatsiooni moodustamise üle. Külalised jäid Eestis nähtuga rahule ning tõdesid pressikonverentsil, et haridussidemeid Eestiga tuleks tihendada.

27. mail soome-ugri sidemeid käsitlenud koosolekul kõneles Fenno-Ugria direktor Jaak Prozes hõimuliikumisest kahe maailmasõja vahel ning Fenno-Ugria juhatuse liikmed Tõnu Seilenthal (Tartu Ülikool) hõimuliikumise eesmärkidest, Ingrid Rüütel (Eesti Keele Instituut) soome-ugri rahvamuusika alastest teaduskontaktidest Eestis aastatel 1976 - 1996 ja Toivo Sikka (Eesti Rahva Muuseum) ERMi suhetest soome-ugri rahvastega. Pärastlõunal võttis Fenno-Ugria juhatus Eesti Keele Instituudi suures saalis pidulikult vastu külalisi, kelle hulgas olid Eesti Vabariigi kultuuriminister Jaak Allik, Haridusministeeriumi esindajad, Soome suursaadik Pekka Oinonen, Soome M.A.Castréni Seltsi esindaja jt. Fenno-Ugria juhatuse esimees Kaido Kama rõhutas oma sissejuhatavas sõnavõtus, et hõimuliikumine vajab suuremat riigi tuge. Kultuuriminister teatas oma tervituses, et just praegu ollakse moodustamas soome-ugri koostööga tegelevat valitsuskomisjoni, kuivõrd need suhted puudutavad kolme ministeeriumi (kultuuri-, haridus- ja välisministeeriumi) valitsemisala.

16. - 30. maini võisid huvilised Akadeemilises Raamatukogus vaadata Fenno-Ugria tegevust tutvustavat mitmekülgset väljapanekut.


"Fenno-Ugria Infoleht" 1997