VEPSAKEELNE LASTEPIIBEL

Vepsa Kultuuriseltsi ja Rahvusvahelise Piiblitõlkeinstituudi soome-ugri osakonna töö tulemusena on valminud vepsakeelne lastepiibel. Zagrebis Soome Piibliseltsi ja kristliku kirjastuse Avainsanoma ning annetajate kulul trükitud 500-leheküljeline illustreeritud raamat sisaldab 248 lugu Uue ja Vana Testamendi tähtsamatest osadest.

Jumalasõna vahendamisele vepsa keelde asus kõigepealt vepsa keele hea tundja Rjurik Lonin S^outjärvelt, kes tõlkis 1989. aastal Iisusan elo, jutte lastele Jeesuse elust. Tõlge ilmus 1990. aastal ja oli esimeseks vepsakeelseks raamatuks pärast kirjakeele likvideerimist 1937. aastal. Raamatust on tänaseks trükitud juba uus väljaanne Nina Zaitseva tõlkes.

Vepslaste huvi nende raamatute vastu pani aluse evangeeliumide tõlkimisele, mis on algusest peale toimunud kooskõlastatult Vene õgeusu kiriku Karjala ja Petroskoi piiskopi Manuiliga. 1992. aastal ilmus Markuse, 1994 Johannese evangeelium, trükiks valmis on Luuka ja Matteuse evangeelium. Tõlkimise põhiraskust on kandnud filoloogiakandidaat Nina Zaitseva Karjala keele, kirjanduse ja ajaloo instituudist. Tema abilisteks on olnud piiblitõlkeinstituudi töötajad Sinikka Saari ja Inna Pekkanen, kes on õppinud ära karjala ja vepsa keele, ning Petroskoi ülikooli dotsent M.I.Mullonen ja vepsa kirjanik Anatoli Petuhhov.

Nende tõlgete ilmumine tõestas lugejaile, et vepsa keel on säilitanud oma rikkuse, ilu ja arenemisvõime. Sõnad, mille üks vepslaste murderühm on unustanud, on säilinud teiste juures või leiduvad uurijate üleskirjutatud tekstides.

On kombeks öelda, et keel, millesse on tõlgitud piibel, on niiviisi saanud Jumala õnnistuse ning alustab uut arenguetappi maailma arenenud kirjakeelte hulgas. Vepsa piibli ilmumine on pikaks sammuks kirjakeele kujunemisel.

Septembrikuus jõudis lastepiibli tiraa_ Karjalasse ja Leningradi oblastisse. Esitlused toimusid Petroskoi soomeugri koolis, Vepsa rahvusvalla Šoutjärve külas, ja Leningradi oblasti Podporo_je rajoonis. Esitlustel osalesid Piiblitõlkeinstituudi, Soome Piibliseltsi, Kristliku misjoni ja kirjastuse Avainsanoma ning Soome kristlike ühingute esindajad. Vepsa külade elanikud tänasid südamlikult kõiki, kes aitasid lastepiiblit tõlkida ja kirjastada. Igale esitlusel osalenule kingiti raamat tõlkijate autogrammidega.

Kõik, kes soovivad omandada vepsakeelset lastepiiblit, võivad pöörduda Petroskoi Rahvuskultuuride Keskusse (Kirovi 13), vepsa külade elanikud aga oma kooli- ja külaraamatukogudesse.

 

S. Jegorova

Vepsa Kultuuriühingu sekretär

185610 Petroskoi, ul. Kirova, 13, Centr Nacional'nyh Kul'tur.

"Fenno-Ugria Infoleht" 1996/4