EESTI VABARIIGI PRESIDENDI TERVITUS HÕIMUPÄEVADEST OSAVÕTJAILE

 

Lugupeetavad hõimupäevadest osavõtjad!

Armsad sõbrad Mari- ja Komimaalt, Udmurtiast ja Mordvast, Soomest ja Ungarist ning liivi rahva esindajad!

 

Ma tänan, et Te taas leidsite aega külastada Eestit. Teie külaskäigud meile ja meie külas-käigud Teile on meie kõigi ühine kasu.

Hõimupäevad on pidupäevad. Hõimu-päevad muudavad meie meeled tavapärasest erksamaks soome-ugri rahvaste ühtekuuluvuse kogemisel. Meeled tuleks aga erksana hoida ka tööpäevadel, et mitte unustada väikerahvastele kolme kõige olulisemat küsimust: Kes me oleme? Miks me oleme? ja Kuidas me oleme?

Vastust neile küsimustele ei ole varnast võtta, isegi mitte raamatukogust ega internetist. Vastuste leidmine nõuab tööd. Me õpime koolis antiikkultuuri ajalugu, oskame paberile kanda Waterloo lahingu skeemi, aga sageli on meil vähe aimu oma rahva ajaloost või oma rahvalauludesse kui mälukandjasse salvestatud sõnumist.

Väikerahva kohus muu maailma ees on teha tööd, et leida vastus ülalesitatud küsimustele. Vastuse leidmine või ka ainult selle leidmise nimel tehtav töö tagab kultuuri järjekestvuse, loob eelduse rahvuslikule iseolemisele ja ergutab osalema maailma kultuuri suhtluses. Väikerahvaste ülesanne on tuua kuuldavale ja nähtavale oma elukogemused, et tugevdada sellega maailma kultuurilist mitmekülgsust ehk diversiteeti, mis ongi inimeste maa elujõu allikas.

 

Selleks jõudu soovides

 

Teie Lennart Meri

Eesti Vabariigi President


"Fenno-Ugria Infoleht" 1996/4