SOOMEUGRI KULTUURIFESTIVAL NEFTEKAMSKIS

22. - 24. märtsini toimus Baškortostanis Neftekamski linnas rahvusvaheline soome-ugri rahvaste kultuuri ja kunsti festival "Samotsvetõ Prikamja". Festivalil osalesid esindused Mordvast, Udmurdist, Marimaalt (niidu- ja mäemarid), Eestist ja grupid Baškortostani erinevatest rajoonidest. Eestit esindas sellel festivalil grupp Viljandi Kultuurikolledži rahvamuusikuid koosseisus Kadri Mägi, Viive Vilta, Andrus Lehes ning nende õppejõud Ott Kaasik ja Pille Karras.

Neftekamsk asub Baškortostani loodeosas, 8 km Udmurdimaa piirist. Linna elanikest 90% on tatarlased. Linn on väga noor - 35 aastane ja on ehitatud tööstuslinnaks. Tööstusharudest on esindatud naftatööstus, autotööstus (KAMAZ), kunstnaha tootmine.

Reede, 22. märts. Janauli jaamas oli meil vastas meie grupijuht, kes sõidutas meid kohe Sudeki külla pidulikule vastuvõtule. Pärast vastuvõttu sõitsime Neftekamskisse, kus toimus festivaliks registreerimine ja õhtul kell 19.00 festivali pidulik avamine. Galakontserdil esitas iga grupp 1-2 numbrit. Vastuvõtt oli hea. Ööbimispaigaks oli kõigile festivalist osavõtnutele endine pioneerilaager, kus pärast ametliku programmi lõppu jätkus aktiivne mitteametlik programm. Just need õhtused kohtumised kujunesid kultuurivahetuse seisukohalt kõige inforikkamaiks. Nendel koosviibimistel õppisime ära mitmete hõimurahvaste pillilood ja tantsud. Samuti õpetasime teistele meie uuemaid rahvalikke tantse: reilenderit, polkat, aleksandri valssi.

Laupäev, 23. märts. Enne lõunat toimus väljasõit Krasnokamski rajooni. Külastasime lasteaeda, haiglat ja sanatooriumi. Kohalikus koolis esinesid lapsed meile oma programmiga. Zaitsevo tööstuslinnas külastasime lastemuusikakooli. Kohalikus kultuurikeskuses toimus kontsert, kus tutvustasime eesti rahvamuusikat ja erinevaid pille. Sellest kujunes ka meie kõige pikem ametlik esinemine (25 minutit). Pärast kontserti andis Ott Kaasik intervjuu rajooni raadiole. Sealt ruttasime juba esimesel päeval kokku lepitud kohtumisele. Meid kutsus banketile Neftekamski linna toiduainete turustamisega tegelev juhtiv ettevõte. Ettevõtte töötajad esitasid estraadikava tatari lauludest ja tantsudest. Meeldiv üllatus oli peadirektori ja tema asetäitja poolt lauldud vanad tatari laulud. Omalt poolt pakkusime neile pooletunnise ülevaate eesti rahvamuusikast koos kommentaaridega, mida kuulati suure huviga. Eriti meeldis neile Andruse lõõtsamäng ja meie laulud.

Naasnud ööbimispaika, kohtusime mari delegatsiooni esindajatega. Sergei Morozov oli huvitatud koostööst Viljandi Kultuurikolledžiga. Vahetasime rahvamuusika õpetamisega seotud kogemusi. S.Morozov kinkis kolledžile enda poolt koostatud kogu seatud mari rahvaviisidest.

Pühapäev, 24. märts. Ennelõunane aeg oli enda tarbeks. Külastasime Neftekamski linna spordikompleksi. Pärast lõunat toimus lõpukontserdi montaažiproov. Festivali lõpukontserdi avas Baškortostani president tervituskõnega kõigile festivalist osavõtnuile. Toimus esinejate tänamine aukirjade ja kingitustega. Järgnes suur galakontsert, kus anti aega ainult ühe loo esitamiseks. Pärast kontserdi lõppu andsime intervjuu Baškortostani ja Venemaa televisioonile. Veel intervjueeris meid ajakirjanik Neftekamski linna ajalehe juurest. Õhtul toimus ööbimispaigas pidulik õhtusöök festivali esinejatele. Õhtu jooksul sõlmisime mitmeid kontaktsidemeid edaspidi toimuvate festivalide korraldajatega. Hilisõhtul õnnestus osaleda improviseeritud udmurdi pulmas, mis kujunes väga lõbusaks vahepalaks.

Kõigist festivali suurematest kontsertidest tehti ka televisiooniülekanded. Vastuvõtt oli igal pool südamlik. Pakuti soola-leiba. Jagasime Fenno-Ugriast kaasa saadud bülletääne ja raamatuid meie vastuvõtjaile ja ka teistele asjast huvitatuile. Arvame, et selline kultuurivahetus on väga oluline ja aitab meie hõimurahvastel luua üha laienevaid kontakte igas valdkonnas.

 

Pille Karras


"Fenno-Ugria Infoleht" 1996/2