INDIAANIKOLLEDZ^I PROREKTOR EESTIS

2. kuni 9. märtsini viibis Fenno-Ugria kutsel Eestis Saskatchewani Föderaalse Indiaanikolledži finants- ja administratiivdirektor Wes Stevenson. Visiidi eesmärgiks oli tutvuda koostöövõimalustega Eesti kõrgkoolide ja Indiaanikolledz^i vahel. Nädala jooksul jõudis hr Stevenson kohtuda kultuuriminister Jaak Allikuga, Concordia Ülikooli ja Humanitaarinstituudi juhtkonnaga, tutvuda Kunstiülikooli, Tartu Ülikooli ja Viljandi Kultuurikolledz^iga ning pidada neli loengut indiaanlaste reservaadielust 20. sajandi algupoolel.

Huvi Eesti vastu tekkis hr Stevensonil pärast Kaido Kama Kanadavisiiti, mil hr Stevenson leidis sarnasusi oma kolledz^i ja Fenno-Ugria tegevuse eesmärkides. See pani aluse ideele luua üheskoos Eestisse põlisrahvaste keskus, mille peamiseks eesmärgiks oleks aidata Eestis õppivatel soomeugri tudengitel integreeruda meie ühiskonda ja luua neile kultuurikeskkond, mis toetaks nende identiteedi säilitamist. Keskus on plaanis luua Tartu Ülikooli juurde. Saskatchewani Indiaanikolledz^il on kahekümneaastane kogemus, mis on osutunud efektiivseks. 85% kolledz^i õpilastest on Ameerika põlisrahvaste esindajad, 15% mitte-indiaanlased. Kolledz^it juhatab Saskatchewani Indiaanirahvaste Ühendus. Ühenduse ja kolledz^i vahelüliks on juhatus, mis koosneb kõigi kümne indiaanikogukonna nõukogu esindajaist. Kolledž annab kõrghariduse, kõik programmid on akrediteeritud läbi Regina Ülikooli. Kolledz^i neljas osakonnas õpib praegu üle 1000 üliõpilase. Saskatchewani kolledz^il on juba koostöölepe Tomski Pedagoogilise Instituudiga. Pooleteise aasta jooksul on Kanadas ennast täiendanud neli professorit ja kolm üliõpilast, neist kaks sölkupit. Hr Stevenson leidis, et praegu on Baltimaades tehnilised võimalused, mida siin varem pole olnud ning ajalooline situatsioon, mida võibolla paari aasta pärast enam pole. Ka on Kanada valitsusagentuurid soodsalt meelestatud just Baltimaade reformiprojektide finantseerimise suhtes.

Indiaanlase pilgule oli eestlaste ja indiaanlaste mõttelaadis paljugi sarnast. Hr Stevenson arvas, et sellel on ennekõike kultuuriajaloolised põhjused. Et indiaanlastele on alati olnud väga oluliseks side maaga ja Maaemaga, leidis külaline, et ka eestlasi on aidanud võõrvõimu surve all oma identiteeti säilitada ürgne side oma juurte ja traditsioonilise kultuuriga.

Kõige meeldivama mulje jättis indiaanlasele Lõuna-Eesti, ta arvas, et Viljandi ja selle ümbrus jääb ka edaspidi eestlaste traditsioonilise kultuuri säilitajaks. Hr Stevenson kinnitas, et ta sai Eesti-visiidist tuge oma veendumusele, et kolledž, mille heaks ta töötab, on hädavajalik. Nagu Eestisse lühivisiidile tulnud soomeugri külalised lahkuvad siit kaks korda rohkem soomeugrilastena, sai ka ühe cree indiaanlase rahvuslik eneseteadvus uut jõudu.

 

Kerti Tergem


"Fenno-Ugria Infoleht" 1996/1