Eesti, Soome ja Ungari esindajad allkirjastasid hõimukoostöö ühisavalduse

9. augustil kohtusid Tartu Raekojas Eesti, Soome ja Ungari kultuuri- ja haridusministeeriumide delegatsioonid, et pidada nõu koostöö üle uurali hõimurahvaste keelte ja kultuuride uurimisel, õpetamisel ja tutvustamisel ning konkretiseerida seni toimunud koostööd.

Eesti poolt osalesid kohtumisel haridusministeeriumi kantsler Peep Ratas, asekantsler Madis Lepajõe, rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Ester Pihl ja keelepoliitika nõunik Jüri Valge, kultuuriministeeriumi kantsler Margus Allikmaa, eurointegratsiooni ja välissuhete büroo juhataja Helle Puusepp ja nõunik Madis Järv ning Tartu Ülikooli dotsent, Eesti Hõimurahvaste Programmi nõukogu esimees Tõnu Seilenthal ja Fenno-Ugria Asutuse direktor Krista Sürje.

Soome haridusministeeriumi delegatsiooni kuulusid kantsler Vilho Hirvi, ministeeriuminõunik Kristian Slotte, kultuurinõunik Ritva Kaipio ja Soome sugulasrahvaste programmi nõukogu esimees Urpo Vento.

Ungari delegatsiooni liikmed olid Ungari haridusministeeriumi asekantsler Laszló Imre Komlósi, Ungari kultuuripärandi ministeeriumist riigisekretäri asetäitja kunsti ja rahvusvaheliste suhete alal Orsolya Körösi, rahvusvaheliste suhete osakonna asejuhataja Rozsa Toth ja Tallinna Ungari Instituudi direktor Urmas Bereczki.

Allkirjastati kohtumise ühisprotokoll, mis lõppversioonis muutus üheteistpunktiliseks. Lepiti kokku, et osapooled töötavad edaspidi kooskõlastatult oma hõimurahvaste programmidest lähtuvalt. Protokoll hõlmab teabe levitamist uurali rahvaste keelte ja kultuuride kohta, haridus- ja teaduskoostööd, vastastikuse keeleõppe ja kultuurivahetuse korraldamist ning kultuuri- ja keeleväärtuste talletamist.

Soome poolt kirjutasid alla haridusministeeriumi kantsler Vilho Hirvi, Ungari poolt haridusministeeriumi asekantsler Laszló Imre Komlósi ning Eesti poolt haridusministeeriumi kantsler Peep Ratas.

Esimene katse vastava kolmepoolse leppe sõlmimiseks tehti juba 1993. aastal ja koostati isegi protokoll, mida küll sõna-sõnalt täidetud ei ole. Eesti ja Soome võtsid toonasel kohtumisel kokkulepitu elluviimiseks vastu riigieelarvest finantseeritavad hõimurahvaste programmid.

Vaata allkirjastatud protokolli internetist http://www.suri.ee/doc/eesti/3koht-ee.html


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 5 (25)

© SURI