TOETUSED

taotluste esitamise tähtajad: 

15. märts, 15. juuni, 15. september, 15. detsember

 


Hõimurahvaste Programmi nõukogu jagab neli korda aastas toetusi Programmi eesmärkidega kooskõlas olevatele projektidele ning lähetustoetusi neile uurali põlisrahvaste esindajatele, kel ei ole võimalik osaleda Eestis toimuvatel üritustel.

Lühiiseloomustused koos taotluste vormidega:

Täidetud taotlused tuleb saata nii paberil kui elektrooniliselt Hõimurahvaste Programmi sekretariaadile:

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu sekretariaat
Soome-ugri osakond
 Ülikooli 18
50090 Tartu
tel/faks 7 376 216
e-post:
kadi.sarv@ut.ee

tagasi

esilehele