14. veebruar 2009

 

Teadaanne

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu kuulutab välja Hõimurahvaste Programmi 2009. aasta stipendiumikonkursi. Hõimurahvaste Programmi stipendiumi eesmärgiks on toetada Venemaa soome-ugri noorte doktoriõpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides. Stipendiumist makstakse doktorandile õppetoetust, hüvitatakse osaliselt eluaseme- ja tervisekindlustuskulud ning sõidukulud kodumaale, vajadusel kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus.

Stipendiumile võivad sel aastal kandideerida Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide doktoriõppesse sisse saanud üliõpilased. Esmalt peab doktoriõppesse kandideerija läbima selle kõrgkooli doktorantuuri vastuvõtukatsed, kuhu ta tahab astuda (selleks peab ta ise suhtlema otse vastava kõrgkooliga). Doktoriõppesse kandideerija peab olema lõpetanud 5-aastase ülikooli või omama magistrikraadi.

Eesti ülikooli poolt doktoriõppesse vastuvõetud üliõpilane peab Hõimurahvaste Programmi stipendiumile kandideerimiseks saatma vastava taotluse faksiga (+372 737 5222) Hõimurahvaste Programmi Nõukogu sekretariaati (taotluse blankett on saadaval internetis: http://www.suri.ee/hp/stip-ru.html).

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu valib ülikoolide vastuvõtutingimused täitnud doktorandikandidaatide hulgast välja Hõimurahvaste Programmi stipendiaadid, kelle kulud kogu nelja-aastase nominaalse õppeaja vältel hüvitatakse (doktorandi igakuine stipendium - 5000 krooni, igakuine eluasemetoetus - 1250 krooni, kojusõidutoetus - 2 korda aastas 3500 krooni, kohustusliku ravikindlustuslepingu hüvitis), vajadusel tasutakse ka üliõpilase õppeteenustasu.

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu valiku kriteeriumideks võivad olla õpitav eriala või doktoritöö seotus soome-ugri teemaga. Hõimurahvaste Programmi stipendiaadilt eeldatakse soome-ugri emakeele oskust (selle kontrollimiseks võidakse kandidaadiga läbi viia vestlus).

 

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu