Hõimurahvaste Programmi stipendiaadid Eestis
2008/2009 õppeaastal

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008

Rahvus Tartu
Ülikool
Tallinna
Ülikool
Kunsti-
akadeemia
Kokku
Handid 1     1
Udmurdid 14 1   15
Komid 1 sürjakomi,
2 permikomi
1 permikomi   4
Marid 14 1 1 16
Mordvalased 2 mokšat 4 ersat
1 šokša
  7
Vepslased 1     1
Karjalased 1     1
Liivlased 1     1
Kokku 37 8 1 46
  Tartus kokku 37 Tallinnas kokku 9  

ERIALADE KAUPA

TARTU ÜLIKOOL

Eriala Üliõpilaste arv erialal
Eesti ja soome-ugri keeled 14 (1 BA, 13 Dr)
Õigusteadus 5 (4 MA, 1 Dr)
Etnoloogia 4 (4 Dr)
Meedia ja kommunikatsioon 3 (2 MA, 1 Dr)
Eesti ja võrdlev rahvaluule 2 (2 Dr)
Psühholoogia 2 (2 MA)
Keskkonnatehnoloogia 1 (1 Dr)
Arstiteadus 1 (1 resident)
Avalikkussuhted, teabekorraldus 1 (1 MA)
Kunstiajalugu 1 (1 MA)
Sotsiaaltöö 1 (1 MA)
Rahvatervishoid 1 (1 MA)
Majandus 1 (1 BA)

TALLINNA ÜLIKOOL

Eriala Üliõpilaste arv erialal
Kultuuride uuringud 3 (3 Dr)
Lingvistika 2 (2 Dr)
Haldusjuhtimine 1 (1 MA)
Kirjalik tõlge 1 (1 MA)
Kirjandusteadused 1 (1 MA)

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

Eriala Üliõpilaste arv erialal
Tootedisain 1 (1 BA)

Kokku 46 üliõpilast: 3 BA, 15 MA, 1 resident, 27 Dr.

tagasi

esilehele