Eestin Heimorahvahien Ohjelman literatuurupalkindo

Eestin Heimorahvahien Ohjelman Soviettu da Suomelaz-Ugrilazien Literatuuroin Assotsiatsii ilmoitetah teile jogavuodizeh literatuurupalkindoh näh, kudai on tarkoitettu ilmai valdivollizustu olevien uralilazen kieliperehen heimorahvahien kirjailijoile, kiändäjile da literatuurutiedomiehile.

Eestin Heimorahvahien Ohjelman Soviettu andau literatuurupalkindon:

1) kaunehkirjallizele tevoksele (romuanu, novellukogomus, kerdomus);

2) kaunehkirjalline runokogomus;

3) kiännöksele (romuanu, novellukogomus, runokogomus, ozutelmu, esseekogomus, lapsienkniigat – enzisijale pannah kiännökset uralilazis kielis);

4) lapsienkniigale;

5) literatuurutiijollizele tevoksele (literatuuruhistourii, literatuurukritikku, esseekogomus, publitsistika);

6) druamutevoksele (ozutelmu, fil´mustsenarii, ouperulibretto).

Literatuurupalkindon nominentoinnu voijah olla uralilazil kielil kirjutetut omaluaduzet prozu- da runotevokset, lapsienkniigat, literatuurutiijollizet tevokset, druamutevokset da kaunehkirjallizen tevoksen kiännökset, kudamat on jullattu kniigannu jälgimäzen nellän vuvven aloh (2005-2008) (poikkevuksennu aigukauzilehtes, gu tevoksen sivumiärü on vähimüölleh 30 sivuo). Palkindot annetah uralilazil kielil kirjutetuile tevoksile, kudamien kaunehkirjalline da kielelline tazo on ekspertoin mieles merkittävü da kudamat avutetah muamankielen säilüttämizele da kehittämizele.

Palkindon summu jogahizes palkindokategouries on 20 000 Eestin kruunuo da jogahizes kategouries palkindo annetah vai ühtele kirjuttajale, kiändäjäle.

Palkindoin suajat ilmoitetah 1. külmükuudu – udmurtilazen kirjailijan Kuzebai Gerdin telotuspäivännü.

Tiedo literatuurupalkindon pakiččijoile:

Pakiččijoile puuttuu tüöndiä:

1) jullatun kniigan kaksi kappalehtu

2) 1-2 suosituskirjastu/ekspertulausunduo (eestikse, ven´akse libo angliekse);

3) anomus (eestikse, ven´akse libo angliekse): nimi (psevdonimu), roinduaigu, ruadokohtu, kodi- da ruadoadressu, telefonnoumer, faksunoumer da e-poštu (gu ollah);

4) tevoksien da/libo kiännöksien luvettelo (eestikse, ven´akse libo angliekse).

Žüri tarkastau anomukset kerran vuvves. Kai dokumentat da kniigat puuttuu tüõndiä

1. süvüskuudu mennessäh adressah:

Eestin Heimorahvahien Ohjelman sekretariattu

Uralilazien kielien kuafedru, Ülikooli 18, Tartu 50090, Eesti

Suosituskirjazet, anomuksen da tevoksien luvettelon voi tüöndiä e-poštas kadi.sarv@ut.ee libo faksata noumerah +372 7 375 222 libo +372 7 376 216.

Pakičemmo kai dokumentat kirjuttua kompjuuteral libo kirjutuskonehel.

 

Ližainformatsii: Arvo Valton, tel. + 372 6013074, mob. tel. + 372 5110794; e-poštu: valton30@hotmail.com