15.-16. oktoobril 2004
Eesti Muusikaakadeemias (Tallinn, Rävala puiestee 16)
auditoorium A-402

Konverents: Soome-ugrilaste vokaalne mitmehäälsus slaavi ja balti rahvaste muusikakultuuri kontekstis
Вокальное многоголосие финно-угорских народов в контексте славянских и балтийских музыкальных культур


Konverentsi kava (.pdf)
Reede, 15. oktoober

11.00 Avamine

11.15-11.45 Ljudmilla Bojarkina (Saransk)
Mordva folkloorse mitmehäälsuse areaalsete traditsioonide uurimise küsimusi: probleemi püstitamiseks

11.45-12.15 Janika Oras (Tartu)
Heterofoonia Kihnu regilaulus - Liis Alase ja Reet Suti salvestuste põhjal

12.15-12.45 Žanna Pärtlas (Tallinn)
Setu vokaalne mitmehäälsus: faktuur ja helikõrguslik süsteem

14.30-15.00 Nikolai Bojarkin (Saransk)
Mordva traditsiooniline instrumentaalne mitmehäälsus: tüpoloogia, stiil ja vastastikused seosed vokaalpolüfooniaga

15.00-15.30 Guldžahon Jussufi (Viljandi)
Mitmehäälsusest Pamiiri instrumentaalmuusikas

15.30-16.00 Igor Matsijevski (Peterburi)
Tüpoloogiline ja substraatne soome-ugri, ida-slaavi ja balti rahvaste traditsiooniliste ansamblite komplementaarses mosaiigis

Kohvipaus

16.30-17.00 Heikki Laitinen (Helsingi)
Idasaamlaste, karjalaste ja ingerlaste mitmehäälne rahvalaul

17.00-17.30 Eila Hartikainen, Maari Kallberg, Anneli Kont-Rahtola, Sirkka Kosonen, Anna-Kaisa Liedes (Helsingi)
Rahvalaulu taassünd

17.30 Diskussioon

Laupäev, 16. oktoober

10.00-10.30 Daiva Raciunaite-Vyciniene (Vilnius)
Burdoonse mitmehäälsuse jäljed leedu rahvalaulutraditsioonis

10.30-11.00 Loreta Juciute (Vilnius)
Leedu antifoonse laulmise liigid

11.00-11.30 Galina Tavlai (Peterburi)
Sonoristlikud, heterofoonilised, antifoonilised mitmehäälsuse vormid: soome-ugrilik, slaavilik, universaalne

Kohvipaus

13.00 Hõimupäevade lõppkontsert Matkamajas (Raekoja plats 18)
Esinevad
soomlaste "MeNaiset"
komide "Zilgan Turun" – "Kuljus"
vadjalaste "Bestiaria"
liivlaste "Kōla" – "Saar"
ersalaste "Gaigi Moro" – "Helisev laul"
setode "Siidisõsarõ"
tšuvašide "Palan"
ingerisoome Tallinna Ingeri soomlaste tantsurühm

16.30-17.00 Irina Nurijeva (Iževsk)
Mitmehäälsus udmurdi rahvamuusikas: probleemi püstitamiseks

17.00-17.30 Nailja Almejeva (Peterburi)
Tatarlaste-krjasheenide mitmehäälsus Volga-Kaama regiooni etnokultuurilises kontekstis

17.30 Diskussioon

19.00 Konverentsi ja hõimupäevade lõpetamine Kuku klubis

Korraldajad:
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Muusikaakadeemia

tagasi