HÕIMUPÄEVAD KOOSTÖÖS JAZZKAARE PIIRIDETA PÕHJALA
ERIPROGRAMMIGA 14.-19. X. 2003

JUTUVESTJAD |HÕIMUÕHTUD|NÄITUSED
VILJANDI | TARTU | TALLINN

PRESSITEADE:

14. oktoobril kell 16.00 avatakse Eesti Akadeemilises Raamatukogus järjekordsete Hõimupäevade raames Eesti Kunstiakadeemia ekspeditsioonil kogutud ja talletatud materjalide põhjal dokumenteeriv näitus "Nelja tuule retk".

7. - 31. juulini toimus selle aastane XXI kunstitudengite uurimisretk Karjalas, Koola poolsaarel (Lovozeros), Soomes (Inaris) ning Norras (Altas, Karasjokis ja Kautokeinos) elavate saamide juurde. Kuueteistkümnest inimesest koosneva grupi (Mattias Agabus, Heigo Eeriksoo, Minna Hint, Taavi Kuningas, Riin Kübarsepp, Andrus Padu, Jaan Muutra, Alo Paistik, Annika Palvari, Anu Pikk, Ingrid Poska, Jonathan Roper, Ann Shwalmasser, Kristjan Tael, Mihkel Urmet) juht ja eesvedaja oli juba kümnendat aastat Kadri Viires.

Antud väljapaneku eesmärgiks on lisaks kõigele muule ka akadeemilise joonistamise traditsiooni väärtustamine, kus primaarne osutub edasi antava eseme või objekti nii vormiline kui ka sisuline autentsus. Sealjuures säilitatakse autoripoolne subjektiivne vaatlustehnika ning isikupärane käekiri. Nõnda vastandatakse fotograafiale kui objektiivsemale analüüsivahendile hääbuma kippuvad manuaalsed oskused.
Eesti Kunstiakadeemia soome - ugri uurimisreisidele pani 1978. aastal aluse prof. Kaljo Põllu, kes püüdis sellega lääneliku professionaalse kultuurikihi alt üles leida modernismist rikkumata rahvatraditsioonidele toetuva vaimulaadi. Põhieesmärgiks oli peamiselt Venemaal elavate hõimurahvaste kujutava rahvaloomingu jäädvustamine ning kasutamine loomeprotsessis. Valminud teosed ja nende autorid on hiljem tunnustust leidnud nii Venemaal kui ka mujal Skandinaavias ning ka rahvusvahelistel fennougristide kongressidel.

Lisaks mahukale visuaalsele materjalile on igalt osavõtjalt valminud ka kirjalikud lühiuurimused, kus teemadering on olnud praktiliselt piiramatu, hõlmates nii kohalikku mütoloogilist eripära, keelt, kui ühte kultuuri kandjat, majanduslikku elu - olu puudutavat olmet, arhitektuuri, kui ka tsivilisatsioonide vahelisi kokkupõrkeid ning kommertskultuuri.

EKA ekspeditsioon on viibinud Koola saamide mail esemelist vanavara ja ehitisi joonistamas 1978, 1987 ja 1994. aastal, mil viibiti ka Koola saamide tuntuima pühapaiga Seidjärve kallastel ning kopeeriti kaljujooniseid. Karjalas käidi uurimisreisil viimati 1988. aastal.

Lisaks eelmainitule on 03.10 - 11.11.03 Eesti Rahva Muuseumis (ERM) avatud väljapanek "Soome - ugri jooniseid", alapealkirjaga "Eesti Kunstiakadeemia uurimisreiside joonistusi Eesti Rahva Muuseumis. Näituse on korraldanud ja komplekteerinud Vaike Kajak (ERM) ja Kadri Viires (EKA).

Eksponeeritakse valikut 25. uurimisaasta jooksul kogutud joonistest, mida ERM- i hoidlatesse on kogunenud ligi 6 500 eksemplari. Antud ekspositsioon oli väljas ka 2001. aastal Antverpenis Maailma Kultuuride Keskuses, programmi "Veelinnu rahvas" raames ning Soome Instituudis. Etnograafilised joonistused ekspeditsioonist Transilvaania ungarlaste juurde olid aga vaatamiseks aga 2002. aastal Budapestis ja Szombathelys.

Näitus Eesti Akadeemilises Raamatukogus on avatud 14. novembrini.

Teksti pani kokku Riin Kübarsepp, 055 683 955